شما هم اکنون در صفحه شرکت در نظرسنجی شرکت کاچیران حضور دارید. بدون تردید پاسخ شما همراهان گرامی به ما در ارائه خدمات شایسته تر کمک شایان توجهی می کند.

  شرکت کاچیران

  فرم نظرسنجی از مشتریان

  لوگو

  تاریخ تکمیل:

  شماره سریال:

  تکمیل توسط خریدار

  روش های اعلام نظرات مشتریان محترم کاچیران:


  اطلاعات عمومی کاربران:
  جنسیت:  مورد مصرف:  طریقه خرید:


  مدت زمان آموزش ارائه شده توسط نمایندگی(مختص چرخهای نیولایف):
  1) کدامیک از موارد ذیل هنگام خرید مدنظر بوده است؟  2) نحوه آشنایی شما با محصولات کاچیران:
  2) حجم تبلیغات شرکت کاچیران:


  4) رنگ مورد علاقه در طراحی بدنه چرخ


  رنگ مورد علاقه در طراحی طراحی بسته بندی

  تکمیل توسط خریدار(در صورت علاقه نسبت به ثبت امتیاز اقدام فرمائید)

  ردیف

  عنوان

  عالی(*)
  95-100

  مناسب(*)
  80-94

  متوسط(*)
  60-79

  نامناسب(*)
  کمتر از 60

  1

  نحوه برخورد نمایندگی فروش

  2

  دسترسی به نمایندگی فروش

  3

  تنوع محصولات

  4

  طراحی ظاهری محصول

  5

  بسته بندی

  6

  نحوه آموزش (نمایندگی / سایت کاچیران)

  7

  کیفیت دوخت

  8

  گارانتی و کیفیت خدمات پس از فروش

  تکمیل توسط شرکت کاچیران

  ضریب

  امتیاز با اعمال ضریب

  1.5

  1

  1

  1

  1

  1.5

  1.5

  1.5

  مجوع امتیاز نظرسنجی

  نظرات تکمیلی مشتری:

  نام و امضاء:

  تکمیل توسط شرکت کاچیران

  توضیحات