19/اسفند/1397
ساخت آباژور با لباس!

برخی مواقع با ایده هایی خاص می توانیم از وسایل اطرافمان استفاده های باورنکردنی ای داشته باشیم.

آیا تا کنون به این فکر کرده اید که لباستان می تواند تبدیل به آباژور شود؟

حتما تعجب می کنید. 

ولی نکته اینجاست که هر لباسی مناسب این کار نیست. برای این منظور شما باید از لباس هایی استفاده کنید که پارچه های آنها از ضخامت های مختلف برخوردار باشد تا در عبور نور زیبایی داشته باشد.

 

 

پارچه های گیپور و دانتل کشی برای این کار مناسب ترند.

نظرات