19/اسفند/1397
پرنده های رنگارنگ و زیبا با پارچه

با پارچه های رنگارنگ می توانیم پرنده هایی زیبا و برجسته بسازیم. پرنده هایی که می توانند به عنوان یک تابلوی هنری و زیبا کاربرد داشته باشند.

        

این پرندگان آثار هنری نیز هستند چرا که با دقت و هنر با استفاده از پارچه، دوخت و لوازم جانبی خیاطی مانند منجوق و ملیله و .. . نیز با پارچه دانتل به بهترین شکل استفاده شده اند.

برای ساخت بدنه این پرندگان می توانید از خمیر گل چینی استفاده کنید و روی آن را با پارچه کشی بپوشانید. سپس با دقت رنگ آمیزی کنید. بعد از این مرحله باید با دقت و ظرافت قسمت های بزرگ مانند بال و دم را با پارچه و یا گیپور اضافه کرد.

مرحله آخر کار اضاقه کردن جزییات مانند ازیینات منجوق و ملیله و مروارید و ... می باشد.

 

      

       

نظرات