21/اسفند/1397
کوسن های فانتزی با طرح میوه!

کوسن ها معمولا علاوه بر اینکه به عنوان جسمی نرم به عنوان پشتی بر روی مبل استفاده می شوند، بلکه به عنوان عنصری مهم در دکوراسیون منزل نیز کاربر فراوان دارند. در بسیاری از مواقع کاربرد کوسن در زیباسازی فضای داخلی است.

   

     

 

نظرات