1398/02/16
چه پارچه و چه نخي براي گلدوزي با چرخ خياطي مناسب است؟

برای گلدوزی با چرخ از چه پارچه و نخی استفاده کنیم تا گلدوزی زیبایی داشته باشیم؟ نخ و پارچه مناسب برای گلدوزی با چرخ کدام است؟

- پارچه : بطور معمول از پارچه هاي كتاني و پنبه اي براي گلدوزي استفاده مي شود. ولي مرسوم است كه از پارچه هاي شماره دوزي كانت بالا هم استفاده شود، فقط پارچه نبايد كشي باشد. پارچه هايي مانند الياف مصنوعي و يا مخمل را نيز مي توان براي كارهايي كه مورد استفاده مستمر نمي باشند انتخاب كرد. همچنين براي روميزي از پارچه هاي كتاني و پشمي لطيف و ريز بافت و براي لوازمی مانند رو تختي، پرده، كوسن و مانند آنها از پارچه هاي كتاني مي توان استفاده كرد.


- نخ : نخ هاي مورد استفاده در گلدوزي درخشندگي بيشتر و ضخامت كمتري نسبت به نخ معمولي دارند كه بطور متداول از نخهاي زير براي گلدوزي استفاده ميشود:
1.    نخ ابريشم: كه در دو نوع نخ ابريشم طبيعي و مصنوعي موجود مي باشد. نخ ابريشم طبيعي يك ليف حيواني است كه از دو سوراخ زير دهان كرم ابريشم خارج مي گردد و از خصايص آن نرمي و لطافت، درخشندگي زياد، استحكام بالا و كشساني كم است. با توجه به مشكل توليد ليف ابريشم طبيعي (قيمت آن بالا و ميزان توليد آن محدود است) از نخ ابريشم مصنوعي كه با يك سري فرآيندهاي شيميايي و چند مرحله اي از سلولز طبيعي تهيه مي شوند (چون داراي ظاهري براق و يكنواخت مانند ابريشم طبيعي هستند و در صنعت و تجارت بنام ابريشم مصنوعي يا ويسكوزريون معروف هستند) كه اين نخ ها بصورت عمامه يا بوبين با تاب زياد تهيه مي شوند و براي حاشيه دوزي و ساير موارد بسته به طرح از آنها استفاده مي شود. نخ هاي ابريشمي كه امروزه در كار گلدوزي ارائه مي شوند بصورت ابريشم خام براي گلدوزي هاي دستي (صورت كلاف و قرقره ارائه مي شود) وابريشم هاي تابيده براي گلدوزي ماشيني هستند. دسته اي از آنها تاب خيلي زياد دارند كه به اسم زنجيره اي معروفند اين نوع نخ ها استحكام كمي دارند. در نتیجه با استفاده از نخ ابریشم مصنوعی موجود در بازار نیز می توان به گلدوزی مناسب با چرخ خیاطی دست پیدا کرد.


2.    نخ كتاني: كتان جز الياف گياهي ساقه اي است كه از ساقه گياهي بنام فلاكس استخراج مي شود، از ويژگي هاي الياف كتان وجود گره هاي كوچكي است كه در طول ليف ديده مي شود و از ديگر ويژگي هاي نخ كتان زبري، درخشندگي طبيعي، جذب رطوبت زياد، قابليت جذب و دفع سريع رطوبت، استحكام زياد (2تا3برابر نخ پنبه اي)، افزايش استحكام در حالت مرطوب و كشساني (قابليت ارتجاعي) كم. در برخی از گلدوزی ها با چرخ خیاطی می توان از این نخ برای طرح مورد نظر خود استفاده کرد.

 


 

نظرات