1398/02/16
لوازم مورد نياز براي گلدوزي با چرخ خياطي كدام است؟

برای شروع گلدوزی با چرخ خیاطی ابتدا باید وسایل مورد نیاز را بشناسیم. همچنین باید توجه کرد وسایل مرتبط با گلدوزی با چرخ از کیفیت لازم برخوردار باشد.

1.سوزن    2.قيچي     3.نخ      4.كارگاه     5.پارچه     6.لايي


سوزن نوع نازك يا ظريف: 75-70-60

- سوزن:
سوزن سرسوخته يا سرسياه: مخصوص پارچه هاي كشدار و كشباف است. براي پارچه هايی استفاده مي شود كه از طول و عرض كش پيدا كند.
سوزن ژوردوزي: نوك حالت انحناي گرد داشته مخصوص پارچه هاي لطيف و اروگانزا بوده، براي زيگزاك و طرح دوزي استفاده ميشود.
سوزن دوقلو: براي پارچه مورد استفاده مي شود كه از جنس نخ باشد.
سوزن سه گوش: مخصوص پارچه هاي چرم و جير است و نوك آن تيز است،  نوك آن براحتي در پارچه فرو ميرود.


- قيچي: 
قيچي بايد داراي تيغه تيز و ضد زنگ باشد.
انواع قيچي:
1. قيچي به اندازه متوسط براي برش پارچه
2. قيچي نوك تيز كوچك براي چيدن سر نخ
3. قيچي كوچك سر كج مخصوص بريدن دالبرها

- نخ:
نخ هاي مورد استفاده در گلدوزي درخشندگي بيشتر و ضخامت كمتري نسبت به نخ معمولي دارند كه بطور متداول از نخهاي زير براي گلدوزي استفاده ميشود:
1. نخ ابريشم: كه به دو نوع نخ ابريشم طبيعي و مصنوعي موجود مي باشد. نخ ابريشم طبيعي يك ليف حيواني است كه از دو سوراخ زير دهان كرم ابريشم خارج مي گردد و از خصايص آن نرمي و لطافت، درخشندگي زياد، استحكام بالا و كشساني كم است. با توجه به مشكل توليد ليف ابريشم طبيعي (قيمت آن بالا و ميزان توليد آن محدود است) از نخ ابريشم مصنوعي كه با يك سري فرآيندهاي شيميايي و چند مرحله اي از سلولز طبيعي تهيه مي شوند (چون داراي ظاهري براق و يكنواخت مانند ابريشم طبيعي هستند و در صنعت و تجارت بنام ابريشم مصنوعي يا ويسكوزريون معروف هستند) كه اين نخ ها بصورت عمامه يا بوبين با تاب زياد تهيه مي شوند و براي حاشيه دوزي و ساير موارد بسته به طرح از آنها استفاده مي شود. نخ هاي ابريشمي كه امروزه در كار گلدوزي ارائه مي شوند بصورت ابريشم خام براي گلدوزي هاي دستي (صورت كلاف و قرقره ارائه مي شود) وابريشم هاي تابيده براي گلدوزي ماشيني هستند. دسته اي از آنها تاب خيلي زياد دارند كه به اسم زنجيره اي معروفند اين نوع نخ ها استحكام كمي دارند.
2. نخ كتاني: كتان جز الياف گياهي ساقه اي است كه از ساقه گياهي بنام فلاكس استخراج مي شود، از ويژگي هاي الياف كتان وجود گره هاي كوچكي است كه در طول ليف ديده مي شود و از ديگر ويژگي هاي نخ كتان زبري، درخشندگي طبيعي، جذب رطوبت زياد، قابليت جذب و دفع سريع رطوبت، استحكام زياد (2تا3برابر نخ پنبه اي)، افزايش استحكام در حالت مرطوب و كشساني (قابليت ارتجاعي) كم.

- كارگاه:
كارگاه گلدوزي معمولا در 2 نوع گرد و مستطيل و در اندازه و جنس هاي مختلف ساخته مي شود بهترين جنس آن از نوع چوب است.


- لايي:
لايي در بازار در انواع مختلفي يافت مي شود:
1.    لايي ارگانز
2.    لايي چسب
3.    لايي چسب پارچه اي
4.    زانفيكس
5.    لايي چسب كاغذي

 

نظرات