1398/02/22
چرخ خياطي چگونه بخيه ايجاد مي كند ؟

همه ما به دنبال ایجاد بخیه های مناسب در چرخ خیاطی هستیم، بخیه یکدست، بدون جا افتادن بخیه. ولی در ابتدا خواهیم دید که در چرخ خیاطی چگونه بخیه ایجاد می شود.


بيشتر قطعات ساخته شده از مواد پارچه اي يا غير پارچه اي با عبور يك يا چند راه يا حلقه نخ از درون شان به هم متصل مي شوند . تكرار اين عمل " بخيه زدن " نام دارد و اساس كار دوخت با چرخ خیاطی را تشكيل مي دهد .

بخيه زني به منظور اتصال دو يا چند قطعه لباس، پرداخت لبه هاي بريده شده ( سردوزي ) يا تزئين پارچه به كار مي رود . مجموعه اي از چند بخيه كه دو يا چند قطعه دوختني را به هم متصل مي كند ، درز نام دارد . دوخت زنجيري رايج ترين بخيه ای  است كه توسط چرخ خياطي ايجاد مي شود .در دوخت زنجيري دو نخ بالا وپائين در وسط پارچه مانند زنجير به هم گره مي خورد و تشكيل بخيه مي دهد ، بدين دليل نام اين دوخت را بخيه زنجيري یا دوخت زنجیری گذاشته اند. ( شكل 1 ) 

در طول ساليان متمادي مراحل تشكيل بخيه تغيير نكرده است. نخ سوزن از داخل پارچه عبورمي كند و داخل محدوده ماسوره مي شود ، جائي كه نوك كمپلتي (تمام دور يا انواع ديگر كمپلتي ها )  نخ سوزن را مي گيرد و آن را كاملا حول محفظه ماسوره ( ماكو ) مي گرداند ، تا يك گره تشكيل شود . شيطانك نخ اضافي  باقیمانده را به بالا مي كشد ، سپس شانه كارپيش بر پارچه را به عقب مي راند و اين سيكل تا زمان ادامه كارچرخ خياطي تكرار شده و بخيه های متوالي زنجيري تشكيل مي شود .نحوه ايجاد بخيه بشرح ذيل مي باشد :
سوزن با نخ مربوطه داخل پارچه  نفوذ مي كند و هنگامی که به پايين ترين نقطه  (LDP) می رسد ، تقریبا 8 الي  12 میلیمتر زیر صفحه دوخت قرار می گیرد . هنگامی که سوزن به سمت بالا حرکت می كند ، نخ در طول شیار سوزن پایین می رود . قسمتی از نخ موجود درگودی پشت سوزن به همراه سوزن بالا می رود . بدلیل  اصطکاک بین نخ و سوزن و اینکه در زمان بالارفتن سوزن، نخ ، دیگر تحت کشش نیست ، حرکت نخ در گودی پشت سوزن آهسته تر از سوزن است ، بنابراین حلقه  کوچک نخ تشکیل می شود( شکل 2 )

 

 

شیطانک به سمت پایین حرکت مي كند، تا به پایین ترین وضعیت خود برسد. این عمل باعث می شود طول مورد نیاز برای پهن ترکردن حلقه نخ تامین شود. نوک قلاب کمپلتی ، حلقه نخ  سوزن را در نزدیکی سوراخ سوزن مي گيرد و شروع به بزرگتر کردن حلقه نخ مي كند و  حلقه نخ سوزن توسط قلاب کمپلتی حول کمپلتی مي چرخد و با نخ ماسوره  تشکیل گره می دهد، در این لحظه سوزن به سمت بالاترين نقطه (UDP) حرکت می کند . سوزن به بالاترين نقطه ( (UDP مي رسد و شروع به پایین آمدن می كند ، هم زمان شیطانک به سمت بالا حرکت کرده و نخ اضافی را از صفحه دوخت و پارچه به سمت بالا می کشد . زمانی که اهرم شیطانک به بالاترین وضعیت خود می رسد، کشش وارد شده به نخ توسط اهرم شیطانک باعث مي شود كه نخ سوزن از پارچه کشیده شده و بخیه تشکیل شود . پس از آن چرخ خیاطی برای سیکل بعدی دوخت آماده می شود . 
شكل زير نشان دهنده اختلاف گره بوجود آمده در هنگام دوخت در راستاي حركت شانه كارپيش بر ( دوخت مستقيم ) و عكس راستاي حركت شانه كار پيش بر ( دوخت معكوس ) است . كه نشان دهنده تشكيل گره هاي محكم هنگامي كه حركت پارچه در راستاي حركت شانه كار پيش بر است .
شكل 5 ( حركت پارچه همراستاي حركت شانه كارپيش بر است ) 

 

نظرات