1398/03/01
دوخت خوب در چرخ خیاطی به چه معناست؟

دوخت خوب دوختي است كه تا انتهاي درز، بخيه زيرين و رويي دقيقا در وسط پارچه به هم گره خورده باشند و اثرات پارگي نخ، جا افتادن و چين در دوخت مشاهده نگردد.

کاربران چرخ خیاطی  احتمال دارد با مشكلاتی همچون پاره شدن نخ حین خیاطی، دوخت ناقص و جا افتادن بخیه ها، چروک شدن پارچه و جمع شدن درزها، گره خوردن بخیه ها در زیر پارچه هنگام خیاطی و مواردی از این قبیل مواجه شوند. گاهی این مشكلات بسیار کوچک هستند اما در صورتی که کاربر راه حلی برای رفع این مشکلات نداشته باشد سبب سردرگمی و وقفه در كار وی می‌شود. در این مقاله می‌خواهیم فنون رفع عیوب مربوط به دوخت و رسیدن به یک دوخت خوب  را به شما آموزش دهیم.

1-  پارگي نخ  در چرخ خیاطی: 
- عواملي كه باعث پارگي نخ در چرخ خیاطی مي شوند عبارتند از:
- سفت و یا شل بودن كشش نخ بالا ( سوزن ) : كاربر بايد كشش نخ را در روي رقم مناسب قرار دهد.
- استفاده از سوزن با سيستم و شماره  غلط : كاربر  بايد سوزن با سيستم و شماره صحيح را جايگزين آن نمايد.
- كيفيت پايين نخ : كاربر از نخ با كيفيت خوب استفاده نمايد.
- گير کردن و عدم چرخش مناسب قرقره  نخ : كاربر قرقره نخ را در آورده  و مراحل نخ كشي را مجددا و بطور صحيح انجام دهد.
- ناكافي بودن  روغنكاري  كمپلتي : كاربر نسبت به  روغنكاري بميزان كافي كمپلتي و با استفاده از روغن كمپلتي مرغوب اقدام نمايد.
- نوك كند سوزن : در صورت کج بودن نوک سوزن كاربر باید سوزن مرغوب جديد را نصب نمايد.
- عدم تنظيم صحيح كمپلتي : توسط نمايندگي يا واحد خدمات پس از فروش بايد تنظيم مجدد انجام گردد.
- ايراد نوك قلاب كمپلتي : توسط نمايندگي يا واحد خدمات پس از فروش، پوليش نوك قلاب يا تعويض قلاب كمپلتي انجام گردد.
- وجود پليسه در نواحي راهنماي عبور نخ :  توسط نمايندگي يا واحد خدمات پس از فروش با پوليش مناسب ايراد رفع مي گردد.
- ايراد ارتفاع ميل سوزن : توسط نمايندگي يا واحد خدمات پس از فروش  بايد ارتفاع و سپس تايمينگ نيز تنظيم مجدد شوند.
-  عدم تنظيم مناسب فنر نوسان گير نخ : توسط نمايندگي يا واحد خدمات پس از فروش بايد تنظيم مجدد انجام گردد.
- پليسه در شيار عبور سوزن صفحه دوخت : توسط نمايندگي يا واحد خدمات پس از فروش با پوليش مناسب ايراد رفع مي گردد.

2- جا افتادن دوخت در جرخ خیاطی :
 
عواملي كه باعث اشكال جا افتادن دوخت مي شوند عبارتند از:
-  عدم تنظيم مناسب فنر نوسان گير نخ : توسط نمايندگي يا واحد خدمات پس از فروش بايد تنظيم مجدد انجام گردد.
- شل بودن كشش نخ بالا ( سوزن ) : كاربر بايد كشش نخ را روي رقم مناسب قرار دهد.
- عدم تنظيم صحيح تايمينگ  كمپلتي : توسط نمايندگي يا واحد خدمات پس از فروش بايد تنظيم مجدد انجام گردد.
- ايراد نوك قلاب كمپلتي : توسط نمايندگي يا واحد خدمات پس از فروش، پوليش نوك قلاب يا تعويض قلاب كمپلتي انجام گردد.
- ايراد ارتفاع ميل سوزن : توسط نمايندگي يا واحد خدمات پس از فروش  بايد ارتفاع و سپس تايمينگ نيز تنظيم مجدد شوند.
- استفاده از سوزن با سيستم و شماره  غلط:  كاربر  بايد سوزن را  باز و سوزن با سيستم و شماره صحيح را جايگزين آن نمايد.
- نوك كند سوزن : كاربر سوزن كند را باز و سوزن مرغوب جديد را جايگزين آن نصب نمايد.
- كيفيت پايين نخ : كاربر از نخ با كيفيت خوب استفاده نمايد.    
- ازدياد طول ( كشيدگي ) نخ زياد مي باشد : كاربر از نخي كه ميزان ازدياد طول آن كم  باشد استفاده نمايد.
- پهناي بيشتر از حد شيار صفحه دوخت : از  نمايندگي يا واحد خدمات پس از فروش صفحه دوخت استاندارد اخذ گردد.
-عدم تشكيل گره نخ بعلت ايراد در تنظيم تايمينگ چرخ خياطي: توسط نمايندگي يا واحد خدمات پس از فروش بايد تنظيم مجدد انجام گردد.
- پيشروي ضعيف پارچه بدليل فشار پايين ميل پايه : توسط نمايندگي يا واحد خدمات پس از فروش تنظيم مجدد ميل پايه صورت گيرد.
- خم شدن سوزن : سايز ( نمره )  سوزن تغيير نمايد.
- شكل نامناسب گره نخ  بعلت كيفيت پايين نخ : كاربر از نخ با كيفيت خوب استفاده نمايد.


3- چين و چروك درز دوخته شده با چرخ خیاطی:
 
سه نوع چين وجود دارد : چين و چروك ناشي از كارپيش بر ، چين و چروك ناشي از جابجائي و چين و چروك ناشي از درز با نخ هاي پلاستيك.

براي رفع چين چروك بايد كشش نخ سوزن و ماسوره را مجددا تنظيم نموده و از نخ هاي با كيفيت خوب كه  ميزان ازدياد طول آن كم  باشد و سوزن با سايز صحيح  استفاده نماييم.

 براي دوخت پارچه لي، جين و ضخيم با چرخ خياطي چه بايد كرد؟
⦁    ابتدا بهتر است كه قبل از دوخت پارچه شسته شود و سپس اتو گردد كه راحت بتوان دوخت.
⦁    از نخ سوزن ضخيم استفاده شود.
⦁     اگر چرخ خياطي داراي سيستم تنظيم فشار ميل پايه دوخت باشد نيز بايد تنظيم فشار را در بالاترين حد قرار داد.
⦁    ابتدا با تكه هاي برش شده با دور پايين چند بخيه با دست انجام شود تا از تنظيم كشش نخ مطمئن باشيم (گردونه كشش نخ در ضخيم دوي معمولا روي اعداد پايين تر قرار مي گيرد).
⦁    از سوزن جين دوزي كه هم محكمتر و راحت تر و هم نوك آن تيز و برنده است استفاده شود.
⦁    از تكه پايه مخصوص ضخيم دوزي براي دوختن استفاده شود.

 

 

 

نظرات