1398/04/26
چگونه مي توان نخ و سوزن مناسب پارچه را تشخيص داد؟

نکات کلیدی برای شناخت انواع سوزن چرخ خیاطی و انتخاب مناسب نخ و سوزن با پارچه.

بطور كلي هرچه ضخامت پارچه بيشتر باشد سوزن به همان نسبت ضخيمتر خواهد شد.
عموما" براي پارچه هاي كشي، حرير و يا كرپ كه نرم و لطيف هستند از سوزن نمره 70 يا شماره 11 بايد استفاده كرد.


نخ مناسب با اين پارچه ها نخ ابريشمي نازك يا نخ پنبه اي نازك مي باشد.
براي پارچه هاي معمولي مانند پارچه هاي نخي، جين، كبريتي و كتان كه نسبت به پارچه هاي حرير و كرپ از آهار بيشتري برخوردار هستند از سوزن نمره 80 يا شماره 12 بايد استفاده گردد.
معمولا براي اين نوع پارچه ها از نخ پنبه اي 50 تا 80 يا نخ پنبه اي با روكش پلي استر استفاده مي شود.
براي پارچه هاي ضخيم مانند پارچه هاي پشمي و گاباردين از سوزن با نمره 90 به بالا يا شماره 14 به بالا بايد استفاده گردد كه انتخاب سوزن مناسب براي دوخت چنين پارچه هايي بستگي به ضخامت پارچه دارد.
براي پارچه هاي ضخيم نيز از نخ پنبه اي 40 تا 50 يا نخ پنبه اي با روكش پلي استر استفاده مي شود.
بطور كلي از نخ ضخيم يا سه لا براي دوخت پارچه ضخيم استفاده كنيد زيرا محكمتر است و از نخ نازك يا دو لا براي پارچه كششي و نازك استفاده نمائيد.


درانتخاب ضخامت نخ نيز بايد به نكات زير توجه نمائيد:
•    جا انداختن دوخت (پرش دوخت)
زمانيكه دوخت پرش دارد و پيوسته نمي دوزد و تنظيمات چرخ و انتخاب سوزن مناسب است، نخ مورد استفاده شده مناسب پارچه نمي باشد.
•    چروك شدن پارچه.
هنگاميكه تمامي موارد مربوط به تنظيم كشش نخ بالا و كشش نخ پايين در حالت استاندارد براي پارچه ي در حال دوخت باشد ولي پارچه در هنگام دوخت چروك مي شود يكي از دلايل مي تواند نخ نامناسب باشد. 

•    سوراخ سوزن بر روي پارچه نمايان باشد.
در هنگام دوخت اگر از نخ نازك جهت پارچه با ضخامت زياد استفاده گردد اين اشكال بوجود خواهد آمد. (سوزن نيز با نمره يا شماره بالا براي پارچه ضخيم استفاده شده باشد) 

توصيه:
يك خياط حرفه اي مي بايست هميشه تنظيمات مناسب با نخ و پارچه و سوزن خود را قبل از دوخت چك نمايد.

نظرات