1398/04/31
دفترچه آموزشی چرخ خیاطی رز

در اين كتابچه آموزشی چرخ خیاطی، ضمن معرفي قسمت هاي مختلف چرخ با نحوه و طرز كار هريك از آنها آشنا مي شويد. توصية ما اين است كه حتما مطالب موجود در كتابچه را به دقت مطالعه نمایید.

چنانچه توصيه هاي اين كتابچه را دقيقا اجرا نماييد، اشتباهات شما به حداقل رسيده يا كلا رفع مي گردد و مي توانيد دوخت هاي زيبا اجرا نمایید، و براي ساليان دراز از چرخ خياطي خود استفاده نماييد .

و علاوه بر صرفه جويي اقتصادي از كار كردن با چرخ خياطي به عنوان هنر و اشتغال زايي در خانه لذت خواهيد برد.

مطالب مرتبط:

دانلود دفترجه آموزشی چرخ رز

فهرست بخش های دفترچه آموزشی چرخ خیاطی رز

معرفي اجزاي مختلف چرخ خياطي....................... 6
لوازم همراه چرخ خياطي .................................. 7
طرز استفاده از بازوي آزاد............................... 8
طرز اتصال چرخ خياطي به برق ......................... 9
طرز تعويض لامپ چرخ خياطي ......................... 10
بالا و پايين بردن اهرم پايه .............................. 11
صفحه رفو ................................................. 11
طرز اتصال و جداكردن تكه پايه و پايه كفشك و راهنماي لبه پارچه......................................... 12
طرز ماسوره پيچي ( پر كردن ماسوره از نخ) .......... 13
طرز قراردادن ماسوره داخل محفظه ماسوره(ماكو) .. 14
تعويض سوزن چرخ خياطي ............................. 15
نخ كردن (سوزن) چرخ خياطي ......................... 16
تنظيم كشش نخ بالا (سوزن) و پايين (ماسوره ) ...... 17
طرز بالا آوردن نخ پايين (ماسوره) .................... 18
دوخت معكوس ............................................ 19
بيرون آوردن كار دوخته شده .......................... 19
نحوه بريدن نخ.............................................. 19
20- هماهنگ سازي سوزن، پارچه و نخ................. 21
نحوه انتخاب دوخت....................................... 22
دوخت راسته و موقعيت سوزن ......................... 23
دوخت زيگزاگ............................................. 24

مطالب مرتبط:

دانلود دفترجه آموزشی چرخ رز


دوخت پس دوزي (نامرئي) ............................... 25
دكمه دوزي ................................................. 26
جادكمه دوزي ............................................. 27
زيپ و مغزی دوزي........................................ 28
دوخت زيگزاگ سهكوك ( تريكو ) ........................ 29
رفوكاري ................................................... 30
دوخت هاي تزئيني......................................... 31
تكه دوزي ................................................... 32
ابردوزي ( لحاف دوزي ) با استفاده از ميله راهنماي دوخت ........................................... 33
وصله دوزي با پايه استاندارد............................ 34
دوخت كوك شل........................................... 35
چين دوزي.................................................. 36
ژوردوزي .................................................. 37
گلدوزي وحروف دوزي با استفاده ازكارگاه ...... 39
نگهداري چرخ خياطي :
تميز كردن كارپيش بر و كمپلتي ماكو .................... 40
نگهداري چرخ خياطي:
تميز كردن و روغنكاري كمپلتي ......................... 40

مطالب مرتبط:

دانلود دفترجه آموزشی چرخ رز

نظرات