1398/06/11
در چرخ خیاطی، کدام قسمت را باید روغنکاری کرد؟

یکی از علل سر و صدای زیاد چرخ خیاطی نیاز آن به روغن کاری می باشد. چرخ خیاطی خشک کار می کند و به موقع روغن کاری نشده است.

ویدئو روغنکاری چرخ خیاطی

 

 

 

برای روغن کاری چرخ هایی که دائم با آنها کار می کنیم هر 5 ساعت یکبار مناسب است و چرخ هایی که مدت زمان زیادی از آنها استفاده نشده قبل از شروع به کار با چرخ خیاطی باید آن را روغن کاری کنیم.

 

 

روغن کاری چرخ خیاطی باید در قسمت کمپلتی و ماکو (محل قرار گرفتن ماسوره) و نیز میل سوزن انجام شود.

روغن چرخ خیاطی باید شفاف و روان باشد و می بایست از روغن های استاندارد استفاده کرد. دقت کنید که به هیچ وجه نباید از روغن های خوراکی در چرخ خیاطی ایتفاده کنید. زیرا به مرور زمان چسبنده شده و به چرخ خیاطی شما آسیب وارد می کند.

روغن مخصوص چرخ خیاطی به دو شکل روغندان پلاستیکی و همچنین بصورت اسپری در بازار موجود است.

نظرات