1398/06/17
چگونه از سوزن نخکن در چرخ خیاطی استفاده کنیم؟

نخ کردن سوزن چرخ خیاطی به دلیل ظرافت سوزن و یا عدم دسترسی و دید آسان، عمدتا کار دشواری است. با استفاده از سوزن نخ کن می توان نخ را داخل روزنه سوزن چرخ خیاطی هدایت کرد.

در زیر فیلم روش استفاده از سوزن نخ کن در چرخ خیاطی نیولایف را می بینیم. با این روش نخ به راحتی توسط قلاب بسیار ظریف داخل روزنه سوزن چرخ خیاطی هدایت می شود.

نظرات