1398/06/31
آموزش کار با پایه لب لول یا لب تو

پایه لب لول یا لب تو (پایه لب تا کن) در چرخ خیاطی برای دوخت لبه مقنعه یا دامن یا ... استفاده می شود. این پایه چرخ خیاطی به دلیل فرم خاصی که دارد پارچه را به فرم لول شده داخل پایه هدایت می کند و کار دوخت را بسیار آسان می کند.

اگر روش کار با پایه های مختلف چرخ خیاطی را بیاموزیم و به آنها تسلط پیدا کنیم، دستیابی به دوختی تمیز و یکدست و خیاطی زیبا برایمان بسیار ساده خواهد بود. برای دوختن لبه پارچه مخصوصا قسمتهای اریب پارچه مثل پایین دامن های کلوش، لب پایین مقنعه، پارچه های حریر و نازک و ... دوخت ظریف و یکدست کار زمانبر و سختی است.

پایه لب تو یا لب لول در این موارد بسیار کاربردی می باشد. از پایه لب لول می توان در انواع چرخ خیاطی های خانگی استفاده نمود. کار با آن بسیار ساده بوده و دوختی تمیز و یکنواخت ایجاد می کند.
طریقه عملکرد پایه: پایه را نصب کرده، چند میلی متر از لبه پارچه را بطرف رو تا کرده، زیر پایه قرار دهید. چند میلیمتر را بدوزید و سپس پارچه را بادست به داخل پایه هدایت کرده و دوخت را تا پایان ادامه دهید.

 

نظرات