1398/07/01
آموزش کار با پایه زیپ دوزی

زیپ یکی از لوازمی است که در بسیاری از لباسها استفاده می شود. مهم آن است که دوخت زیپ به قدری تمیز انجام شود تا بین دو پارچه دیده نشود و نیز برجسته هم نباشد. با استفاده از پایه زیپ دوزی و تنظیم دقیق پارچه، می توان کار دوخت زیپ را با چرخ خیاطی به خوبی انجام دهیم.

پایه زیپ دوزی
پایه های چرخ خیاطی برای ساده کردن کار دوخت بسیار مفید اند. پایه زیپ دوزی در میان انواع پایه های چرخ خیاطی بسیار محبوب است چرا برای دوخت زیپ های معمولی، استخوانی یا کاپشنی و فلزی استفاده می شود.
شکل پایه زیپ دوزی به نحوی است که در قسمت جلوی آن فرم دو لبه بصورت چپ و راست دارد. زیرا برای دوخت کناره زیپ از دو پهلو مورد نیاز می باشد.

به جهت استفاده از پایه زیپ دوزی برای دوخت یک زیپ معمولی، ابتدا قسمی که زیپ داخل آن قسمت دوخته می شود را اتو کنید تا قسمت تا شده پارچه فرم بگیرد. سپس زیپ را با سوزن در زیر پارچه فیکس کنید.

سپس پارچه و زیپ را زیر پایه چرخ خیاطی قرار دهید. نکته مهم آن است که از جای قرارگرفتن سوزن مطمئن شوید تا با پایه زیپ دوزی برخورد نکند و موجب شکستن سوزن نشود. دوخت ساده دوزی را انتخاب کنید.

 

 

نظرات