1398/07/07
آموزش استفاده از پایه پس دوزی

پایه پس دوزی یکی از پرکاربردترین پایه های چرخ خیاطی است. از این پایه و با انتخاب دوخت پس دوزی می توان لبه لباس مانند پایین شلوار و مانتو و یا چادر را با سرعت و به آسانی پس دوزی کنیم.

عمدتا برای دوخت لبه لباسهایی مانند مانتو، چادر و یا حتا شلوار از دوخت پس دوزی استفاده می شود. در گذشته این کار با سوزن دستی انجام می شد ولی این کار برای اقلامی مانند چادر که وسعت زیادی دارد، کاری سخت و زمان بر است. از سالها پیش،

شاید بیش از صد سال قبل شرکت های تولید چرخ خیاطی برای کمک به کاربران و ایجاد سهوات در دوخت، لوازم جانبی مانند انواع پایه های چرخ خیاطی را تولید کرده و آنها را بهبود داده اند. با استفاده از پایه پس دوزی می توان دوختی مرتب، یکدست و زیبا داشت

درحالیکه این کار با سرعت انجام می شود و دردسرهای دوخت با دست را ندارد.

برخی از افراد و یا تولیدی ها در سری دوزی، به جای پس دوزی از زامفیکس استفاده می کنند که البته این کار توسط خیاطان حرفه ای مورد تایید نمی باشد. زیرا دوام آن بالا نیست و پس از بارها شستشو به مرور خاصیت خود را از دست داده و لبه پارچه باز می شود.

 

نظرات