1398/07/22
الگوکشی در Delpozo

در این مطلب قصد داریم برخی مدلهای مجموعه پاییز و زمستان 2015 دلپوزو را بررسی کنیم.

مجموعه های Delpozo اغلب از جزئیات برش الگوی هوشمندانه ای برای  فرمهای مجسمه گون یا تاکید بر سایه زنی رنگ پارچه های لباس استفاده می کنند. در مجموعه پاییز-زمستان 2015 برخی از الگوهای استفاده شده شایان ذکر هستند ، مانند جزئیات آستین هایی که از ساسون ها خارج می شوند ، و یک آستین که به نظر می رسد گونه ای از  آستینهای پالتویی است.

ایده بسیار کلی در مورد الگوی آستین پالتویی  در زیر آورده شده است ، بر اساس این ایده که چگونه برش آستین در یک قطعه واحد به شکل سجاف ایجاد شود.  این شکل ابتدایی الگو با کمک ساسون و درزهای در امتداد شانه ، فرم لباس را مطابق اندام متناسب میکند.

گذشته از جزئیات الگوی هوشمندانه ، برخی کاربردهای خوب و کاربردی از اپلیکه در رنگهای متنوع و همچنین لباسهای بافتنی پفدار نیز وجود داشت.  فرم های زنده تر لباسهای بافتنی و اپلیکه ها یک نقطه تضاد زیبا به لباسهای طراحی شده اضافه می کنند.

 

نظرات