1398/07/24
تکنیک های خاص دامن موج دار

در این مطلب قصد داریم نحوه دوخت یک دامن موجدار تنها توسط انتخاب صحیح کمک درز (دوخت اضافه) را بررسی کنیم .

در تلاش برای حذف بخشهای زمخت از پوشاک ، ما اغلب سعی می کنیم الگوی هایی با درز و کمک درز (دوخت اضافه) کمتر ایجاد کنیم ، اما مواقعی نیز وجود دارد که می توان از محل قرارگیری درزها و اندازه کمک درز (دوخت اضافه)ها برای تقویت شکل  و سایه های مورد نظر استفاده کرد.

در این تصویر از طراح رابرت وون ، از صفحه ها برای ایجاد جلوه موج دار استفاده می شود که در آن قسمت داخلی هر موج بر اثر مکان خط درز تعیین می شود.

در اصل هر یک از این پنل ها شکلی خواهند داشت که تقریباً شبیه به الگوی نمودار زیر است:

قسمتهای خاکستری قطعه الگو در تصویر سمت راست ، بخشی از الگو را که در داخل چینهای دامن دامن قرار می گیرد نشان میدهد ، یا در حقیقت زبانه ای را  نشان می دهد که شما به هر پنل اضافه میکنید. در واقعیت بسته به شکل مورد نیاز شما، به الگوها می تواند کمتر و یا بیشتر از این اضافه شود.

تصمیم در مورد اینکه چه کاری با مقادیر کمک درز (دوخت اضافه) در شرایطی از این دست انجام دهید از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ارزش آن را دارد که قبل از نهایی کردن الگوی خود ، در یک مقیاس کوچک با استفاده از پارچه واقعی آزمایش کنید. به خصوص در مواردی که پارچه استفاده شده به اندازه نمونه به کار رفته در دامن رابرت وون ضخامت دارد ، ضخامت پارچه از موارد اصلی برای تصمیم گیری در مورد انتخاب نوع درز است.
مثالهای زیر در مورد استفاده از درزهای پایه و کمکهای درزهای باز یا بسته  بحث کرده است .

کمک درز (دوخت اضافه) بسته :
بسته به طرحی که شما سعی در ایجاد آن دارید ، یکی از انتخابها این است که درز را به شکل یک درز ساده بدوزید و اجازه دهید درز بسته بماند ، بدون تلاش برای فشردن آن به یک طرف یا باز کردن آن از پشت. در مورد دامن رابرت وون این روش میتواند برای تقویت شکل موجها به کار رود.

کمک درز (دوخت اضافه) باز:
یکی دیگر از گزینه های دیگر برای انجام کمک درز (دوخت اضافه) ، دوخت آن به شکل ساده و سپس فشردن کمک درز (دوخت اضافه) و باز کردن آن است. استفاده از کمک درز (دوخت اضافه) باز در یک پارچه ضخیم به ایجاد یک موج نرم در پارچه کمک خواهد کرد.

کمک درز (دوخت اضافه) دوخت خورده :
در مورد پارچه ضخیم ، باز کردن کمک درز (دوخت اضافه) شما می تواند مشکل ساز باشد زیرا ممکن است درز در برابر تمام تلاشهای شما برای صاف کردن آن مقاومت کند. شما میتوانید با دوختن خطوط اضافی از دوخت در هر دو طرف از خط اصلی درز ، برخی پارچه ها را صاف کنید تا به شما کمک کند تا کمک درز (دوخت اضافه) را در موقعیت خود نگه دارید ، اما ممکن است این ظاهری نباشد که می خواهید در لباس خود ایجاد کنید.

کمک درز (دوخت اضافه) قفل شده :
در پارچه هایی مانند نئوپرن نیز می توانید نسخه ای از درز قفل شده را استفاده کنید زیرا دیگر مانند پاچه های معمولی نگرانی در مورد نخ کش شدن لبه ها نخواهید داشت. این تکنیک در شرایطی که می خواهید صافی درز را تقویت کنید ، و همچنین زمانی که نمی خواهید پارچه برای ایجاد درز به عقب خم شود مفید است. این امر تأثیر مشابهی با درز باز خواهد داشت ، زیرا به ایجاد یک موج موج نرم تر در پارچه های ضخیم کمک می کند.

کمک درز (دوخت اضافه) ترکیبی :
فراموش نکنید در صورتی که به شما کمک میکند ، می توانید کمک درز (دوخت اضافه) را در جهات مختلف و در نقاط مختلف  در امتداد درز خود فشرده کنید. به عنوان مثال در دامن رابرت وون در واقع می توانید کل خط پنل را به شکل یک درز ساده بدوزید ، اما کمک درز (دوخت اضافه) را در نقطه ای که برای تغییر فرم نیاز دارید تغییر دهید. بنابراین از خط کمر تا بالای لگن ، کمک درز (دوخت اضافه) را می توان باز کرد ، سپس از لگن به سمت موج دار دامن می توانید کمک درز (دوخت اضافه) را بسته نگه دارید.

 

نظرات