1398/09/20
معرفی چرخ خیاطی جدید کاچیران، رز الکترونیکی 2050

شركت كاچيران براي جلب رضایت مخاطبان و تكميل سبد محصولات خود اقدام به تحقيق در خصوص توليد چرخ الكترونيكي نمود كه در اين راه از متخصصان صنعت الكترونيك و دانشگاههاي كشور استفاده نمود.

چرخ الكترونيكي رز 2050 داراي ويژگيهايي ميباشد كه در زير به آن اشاره ميشود:
1-چرخ رُز الكترونيكي داراي 50 انتخاب طرح دوخت ميباشد كه سه انتخاب آن جهت انجام دوخت جادکمه بوده و دوخت جادکمه توسط يك مكانيزم مكانيكي و الكترونيكي مجزا اجرا ميگردد كه نسبت به چرخهاي مكانيكي مكانيزم اجراي آن بسيار ساده تر صورت مي گيرد. دوختهاي چرخ الكترونيكي شامل دوختهاي نرمال و دوختهاي تزئيني مي باشند كه دوختهاي تزئيني با چرخهاي مكانيكي قابل اجرا نمي باشند .


2-چرخ رُز الكترونيكي 2050 داراي دو دکمه انتخاب دوخت ميباشد كه هم ميتوان با يك بار كليك كردن دکمه ها، يكي يكي شماره دوختها را كم يا زياد نمود.


3-چرخ رُز الكترونيكي 2050 داراي يك دکمه مُد  mode ميباشد كه دو حالت دارد، يكي اينكه با يك بار كليك كردن آن اندازه عرض دوخت نمايش داده مي شود كه كاربران ميتوانند در اين حال با كمك دکمه هاي كم و زياد اندازه عرض دوخت را از 1 تا 0 تغيير بدهند. حالت دوم اينكه با كليك كردن و نگه داشتن دکمه مُد ميتوان چرخ را در حالت دوخت با سوزن دوقلو قرار داد كه در اين حالت عرض دوخت بطور اتوماتيك براي حالت سوزن دوقلو تنظيم ميشود  (در حالت سوزن دوقلو با يك بار كليك دکمه مُد ميتوان عرض دوخت را با كمك دکمه هاي كم و زياد از 1 تا 3 تغيير داد و با كليك دکمه مُد و نگداشتن آن از حالت سوزن دوقلو خارج مي گردد).


4-چرخ رُز الكترونيكي 2050 داراي سنسور ميل پايه ميباشد كه اين سنسور باعث ميشود وقتي كه پايه دوخت در وضعيت بالا قرار مي گيرد چرخ كار نكند. اين سيستم براي بالا بردن امنيت كار با چرخ مي باشد.


5- چرخ رُز الكترونيكي 2050 داراي دکمه سوزن بالا/پايين مي باشد كه در حالت عادي با برداشتن پا از روي پدال سوزن همواره در وضعيت بالا خواهد ايستاد تا كاربر بتواند پارچه را خارج نمايد، با كليك بر روي دکمه سوزن بالا/ پايين موقعيت ايست سوزن در حالت پايين تنظيم مي شود و با برداشتن پا از روي پدال سوزن همواره در وضعيت پايين (داخل پارچه)  مي ايستد تا كاربر بتواند بدون جابجا شدن محل دوخت به راحتي در هر جهتي كه نياز دارد پارچه را بچرخاند.

 

مطالب مرتبط: فیلم آموزش انتخاب مدل دوخت در چرخ رز 2050

فیلم آموزش تنظیم کشش نخ ماسوره در چرخ رز 2050


6-چرخ رُز الكترونيكي 2050 داراي يك صفحه نمايش مي باشد كه در وسط آن شماره دوخت را به رنگ قرمز نمايش ميدهد (حالتهاي دوخت جادکمه با حروف b1 ، b2 و b3 نمايش داده ميشود)، اگر در وضعيت تنظيم عرض دوخت باشد عدد نمايشي اندازه عرض دوخت و به رنگ قرمز خواهد بود و اگر چرخ را به حالت ماسوره پر كني تغيير دهيم در وسط صفحه نمايش علامت ماسوره به رنگ قرمز نمايش داده مي شود، اگر مُد سوزن دوقلو را انتخاب كنيم در سمت راست/ بالاي صفحه نمايش علامت سوزن دوقلو به رنگ قرمز روشن ميشود، در سمت چپ/بالاي صفحه نمايش اگر چرخ در حالت عادي باشد علامت هشتگ # به رنگ قرمز روشن ميشود، در سمت چپ/پايين صفحه نمايش اگر مُد تنظيم عرض دوخت را انتخاب كنيم علامت زيگزاگ به رنگ قرمز مشخص ميشود كه اگر عرض دوخت در حالت عادي روي 0 تنظيم شود علامت زيگزاگ به رنگ سبز نمايش داده خواهد شود و در وضعيت سوزن دوقلو اگر عرض دوخت بر روي 3 تنظيم شود علامت زيگزاگ به رنگ سبز نمايش داده خواهد شد.


7-در چرخ رُز الكترونيكي 2050 دور چرخ در حالت دوخت راسته دوزي حدود 220 دور در دقيقه دوخت در دقيقه در برد اصلي برنامه پروگرم شده است و براي انجام بقيه دوختها دور يا سرعت چرخ حدود 220 دور در دقيقه  (دوخت در دقيقه) پروگرم شده است.


8-در چرخ رُز الكترونيكي 2050 در حين دوخت نمي توان دوخت چرخ را تغيير داد و حتما بايد پا از روي پدال برداشته شده و كاركرد چرخ متوقف شود، در اينصورت است كه شماره دوخت قابل تغيير خواهد بود. اين سيستم براي بالا بردن امنيت كار با چرخ مي باشد.
9-چرخ خياطي رُز الكترونيكي داراي دوختهاي قرينه ميباشند كه كاربران ميتوانند با در كنار هم دوختن آنها بر روي پارچه طرحهاي دوخت زيبا و با عرض 12 ميليمتر را بدوزند.

 


 

نظرات