1399/02/22
معرفی اجزای چرخ خیاطی نیولایف 4084D

برای استفاده درست از چرخ خیاطی نیولایف 4084D ابتدا باید قسمت های مختلف چرخ و سپس کارایی آنها را بشناسیم.

۱۰۴  دسته چرخ خیاطی جهت حمل و نقل
۱۰۵  توپي چرخ خیاطی
۱۰6  خلاص کن ماسوره پیچ (توپی کوچک)
۱۰۷  پیچ شستی جهت دوختهای تزئینی
۱۰8  کلید روشن / خاموش چرخ خیاطی
۱۰9  مادگی اتصال سیم پدال
۱۱۰ دکمهای اتومات پائین (دكمهای سرانگشتی)
۱۱۱  گردونه تنظیم طول بخیه
۱۱۳  كفی چرخ خیاطی
۱۱۴  بازوی متحرک (جعبه لوازم چرخ خیاطی)
۱۱۵  تکه پایه و پایه ( استاندارد )
۱۱۶  سوزن نخ کن
۱۱۷  مسیر عبور نخ
۱۱۸  گردونه تنظیم کشش نخ
۱۱۹  شیطانک
۱۲۰  اهرم بالابر پایه (کفشک)
۱۲۱  اهرم دوخت معکوس 
۱۲۲  سوزن بند و پیچ سوزن بند
۱۲۳  کار پیش بر بالا(DFT)


۱۲۶  درپوش فوقانی متحرک همراه با صفحه نوع دوخت
۱۲۷  ماسوره پیچ (پرکن)
۱۲۸  درپوش متحرک جهت دسترسی به ماکو – ماسوره
۱۲۹  بازوی آزاد
۱۳۰  تیغه برش نخ
۱۳۱  لامپ چرخ خیاطی (حداکثر 15 وات)
۱۳۲  پیچ سوزن بند
۱۳۳  صفحه سوزن (صفحه دوخت)
۱۳۶  گردونه تنظیم پهنای دوخت
۱۳۶  گردونه تنظیم موقعیت سوزن
۱۳۶  اولین راهنمای عبور نخ سوزن و ماسوره پیچ
۱۳۷  دومین راهنمای عبور نخ سوزن
 

نظرات