1400/03/08
آیا در همه چرخها نخ زیر میریزد و یا زیر پارچه نخ جمع می شود؟

تمام کسانی که با چرخ خیاطی خانگی کار می کنند، می دانند که جمع شدن نخ زیر پارچه به چه معناست حتا اگر دلیل آن را ندادند. آیا در همه ی چرخ های ژانومه، کاچیران، برادر، برنینا، سینگر، مارشال، النا و ... نخ زیر پارچه جمع می شود یا زیر میریزد؟

پاسخ این است که بله، در همه ی چرخ خیاطی های خانگی امکان بوجود آمدن این اشکال وجود دارد. زیرا در همه ی چرخ ها نخ باید با کششی مشخص دوخت بزند و هر عاملی که در آن تغییر ایجاد کند، چنین مشکلی را ایجاد می کند.

علتهای جمع شدن نخ زیر پارچه یا زیر ریختن نخ به شرح ذیل است:
1-     در اثر کار زیاد با چرخ پرزهای نخ در بین دیسکهای کشش نخ (پولکی) جمع شده و باعث شل شدن نخ به زیر پارچه میشود، در زمان وقوع این مشکل معمولا کاربرها گردونه کشش را هرچه سفت میکنند یا اینکه گردونه را روی شماره های بالا قرار میدهند ایراد برطرف نمی شود ، فقط در صورت خارج کردن پرز و نخهای اضافی در بین دیسکها یا (پولکی) این مشکل برطرف میگردد.
2-     درجه گردونه کشش بالا اگر روی شماره های پایین باشد نخ بالا آزاد و شل به زیر پارچه رفته و نخ جمع میشود.
3-     سفتی بیش از حد نخ ماسوره باعث جمع شدن نخ به زیر پارچه میشود.
4-     استفاده از نخهای نازک باعث جمع شدن نخ زیر پارچه میشود که می بایست در شروع دوخت 10 سانتی متر دوخته، که از سفتی و یا شلی کشش نخ اطمینان حاصل شود.
5-     خارج شدن کمپلتی از تنظیم که باعث جمع شدن نخ زیر پارچه میشود.
6-     کج بودن یا تنظیم نبودن اهرم بالابرنده میل پایه کفشک
7-     رعایت نکردن تناسب نخ ، پارچه وسوزن (ضخامت و جنس نخ باید با جنس پارچه تناسب داشته باشد. همچنین سورن ها انواع مختلفی دارند که باید بر اساس پارچه به درستی انتخاب شوند.)
در این مورد برای مثال اگر پارچه ضخیمی را برای دوخت آماده کنیم و تنظیم کشش نخ همچنان برای پارچه های معمولی باشد و آنرا تغییر ندهیم در حین دوخت نخ زیر پارچه جمع خواهد شد.

 

آموزش بیشتر:

چگونه نخ و سوزن مناسب پارچه را تشخیص دهیم؟

 


 

نظرات