1400/03/08
 اگر سوزن چرخ متناسب با پارچه نباشد، چه اتفاقی برای دوخت میافتد. چرا؟

سوزن های چرخ خیاطی انواع مختلفی دارند که با شماره و کد مشخص می شوند. برای پارچه مورد نظر چه سوزن چرخ خیاطی باید انتخاب شود؟

سوزن های چرخ خیاطی انواع مختلفی دارند که دارای ضخامت متفاوت، فرم سر سوزن و ... می باشد. این طراحی های مختلف متناسب با انواع پارچه ها انجام شده که مشکلات دوخت را برطرف می کند.

به عنوان مثال اعلب ما برای دوخت پارچه ژرسه با چرخ خیاطی با مشکل مواجه هستیم و سوزن مخصوص ژرسه دوزی به راحتی این مشکل را برطرف می کند.

 

برای اطلاعات بیشتر درباره انواع سوزن چرخ خیاطی مقاله زیر را بخوانید: 

چگونه نخ و سوزن مناسب پارچه را تشخیص دهیم؟

 

اگر سوزن متناسب با پارچه انتخاب نشود مشکلات زیر در هنگام دوخت ایجاد می شود: 
1-     جا انداختن دوخت (دوخت جا میاندازد)
برای دوخت پارچه های ریون ، ژرسه و...باید از سوزن مخصوص ژرسه استفاده کرد ، اگر از سوزنهای متفرقه برای دوخت ژرسه مصرف گردد احتمال جانداختن دوخت روی پارچه را خواهد داشت.
2-     احتمال شکستن سوزن.
3-     جمع شدن ، کیس انداختن و نخکش کردن پارچه.
معمولا برای دوخت پارچه های نازک از سوزن نازک و برای پارچه های ضخیم از سوزن ضخیم تر استفاده میشود ، برای مثال اگر برای پارچه های نازک از سوزن ضخیم استفاده شود علاوه بر ایجاد  سوراخهای بزرگ و کیس انداختن روی پارچه آن را نخکش می کند، و یا برعکس آن، اگربرای پارچه های ضخیم از سوزن نازک استفاده شود باعث شکستن سوزن که در بعضی مواقع مسیر سوزن پلیسه دار و زخمی میشود، که در حین دوخت پارگی نخ را نیز ایجاد می کند.
 

 

نظرات