نمایش فهرست نمایندگی های مجاز فروش و خدمان پس از فروش شرکت کاچیران در ذیل داده میشود
استان مورد نظر خود را انتخاب کنید
نام استان:
مشهد - جباری راد
فروش و خدمات

 • محمد جباری راد
 • آدرس: مشهد ، خيابان دانشگاه، بين دانشگاه 8 و 10، چرخ خياطى رضا، پلاك 134 | 09151825006
 • تلفن فروش: 05132215300
 • تلفن خدمات پس از فروش: 051-32221095
مشهد - نیایی
خدمات

 • اصغر نیایی
 • آدرس: مشهد ، خيابان مدرس، ساختمان شكوفا | 09151098731-09158225195
 • تلفن فروش: 05132254132
 • تلفن خدمات پس از فروش: 05132219191
 • نمابر: 05132251043
جوین - کریم آبادی
خدمات

 • مرتضی کریم آبادی
 • آدرس: جوین ، نقاب بلوار امام رضا روبروي بانك سپه | 09159744957
 • تلفن فروش: 05145221129
قوچان - ابراهیم زاده
خدمات

 • ابراهیم زاده
 • آدرس: قوچان ، خيابان مطهري ابتداي عطار جنب نانوايي | 09158355512
 • تلفن فروش: 05147240068
نیشابور - رحیمی نژاد
فروش و خدمات

 • غلامرضا رحیمی نژاد
 • آدرس: نیشابور ، خيابان امام خمينى ،پاساژ نائب، پلاك 1145 | 09153518030
 • تلفن فروش: 05142228414
 • تلفن خدمات پس از فروش: 05142213326
کاشمر - مزاری
خدمات

 • مزاری
 • آدرس: کاشمر ، ميدان مركزى، حاشيه ميدان، فروشگاه چرخ خياطى مزارى | 09151328730
 • تلفن فروش: 05155223159
نیشابور - گلستانی
خدمات

 • محمود گلستانی
 • آدرس: نیشابور ، خيابان فردوسي جنوبي مقابل مسجد جامع فروشگاه گلستاني |
 • تلفن فروش: 05142215291
مشهد - نیایی
خدمات

 • آقای مسعود نیایی
 • آدرس: مشهد ، خيابان دانشگاه، بين ميدان شهدا و سعدى، نبش سجادى، پلاك 132 |
 • تلفن فروش: 05132250088
چناران - رمضانی
خدمات

 • رمضانی
 • آدرس: چناران ، بازارمركزي | 09155810032
 • تلفن فروش: 05146122690
خواف - فیروزی
خدمات

 • فیروزی
 • آدرس: خواف ، خيابان‌شهاب، جنب بانك‌سپه، فروشگاه فيروزى | 09155321407
 • تلفن فروش: 05154224162
درگز - غیرتمند
خدمات

 • غیرتمند
 • آدرس: درگز ، خيابان امام خمينى، جنب مسجد صاحب‌الزمان، پاساژ مهدوى | 09156967371
 • تلفن فروش: 05145221126
سرخس - دهقان
خدمات

 • دهقان
 • آدرس: سرخس ، بلوار طالقانى شرقى، مقابل هتل ابريشم، فروشگاه دهقان | 09151125165
 • تلفن فروش: 05134522796
 • تلفن خدمات پس از فروش: 05134526692
فریمان - رنجبر
خدمات

 • رنجبر
 • آدرس: فریمان ، خيابان‌امام، مقابل اداره‌پست، آقاى رنجبر |
 • تلفن فروش: 05136226515
کاشمر - خانه چرخ خیاطی
خدمات

 • آدرس: کاشمر ، خيابان امام، نرسيده به چهارراه بهبودى، نبش امام 3، بن‌بست خانه چرخ خياطى | 09158322106
 • تلفن فروش: 05155222227
بجنورد - انتظاری
فروش و خدمات

 • احمد انتظاری
 • آدرس: بجنورد ، ميدان شهيد، سبزه ميدان، پلاك 398، آقاى انتظارى | 09155840042
 • تلفن فروش: 05832721213
 • نمابر: 05832721212
جاجرم - پاسارگارد
فروش و خدمات

 • محمود زاده
 • آدرس: جاجرم ، خیابان شهید رجایی، پ 89 لوازم خانگي پاسارگاد |
 • تلفن فروش: 05832272057
اسفراین - شیرزاد
خدمات

 • شیرزاد
 • آدرس: اسفراین ، خيابان معلم، فروشگاه شيرزاد | 09151847108
 • تلفن فروش: 05837222776
اسفراین - یحیی آبادی
خدمات

 • یحیی آبادی
 • آدرس: اسفراین ، خيابان امام، چهارراه خرمشهر، فروشگاه يحيى‌آبادى | 09126833251
 • تلفن فروش: 05837229427
آبادان - خنفری
فروش و خدمات

 • غلامرضا خنفری
 • آدرس: آبادان ، احمدآباد، لين 9 فرعى، نبش 3 اصلى | 09163327407
 • تلفن فروش: 06153328758
 • تلفن خدمات پس از فروش: 06153337192
امیدیه - شریفات
فروش و خدمات

 • شقایق شریفات
 • آدرس: امیدیه - مجتمع تجاری امیدیه -طبقه اول -پلاک 227- فروشگاه چرخ خیاطی کاچیران | 09166525080
 • تلفن فروش: 06152632480