خیاط خانه کاچیران آموزشگاه خیاطی آنلاین شما است. در این بخش به آموزش نکات مربوط به خیاطی، گلدوزی، نوآوری و همچنین به آموزش نحوه صحیح استفاده از چرخ خیاطی و تعمیرات اولیه آن می پردازیم.
ایده و ساخت تخم مرغی رنگی سفره هفت سینکاچیران -
19/اسفند/1397 12:55
ایده و ساخت تخم مرغی رنگی سفره هفت سین

چهل تکه دوزی با نوآوری و استفاده از هنر ایرانیکاچیران -
19/اسفند/1397 12:30
چهل تکه دوزی با نوآوری و استفاده از هنر ایرانی

آموزش گلدوزی  دوخت های پایه و پیشرفتهکاچیران -
14/مرداد/1397 4:16
آموزش گلدوزی دوخت های پایه و پیشرفته