1399/01/30
لیست قیمت چرخ خیاطی های کاچیران در سال 1400

قیمت چرخ خیاطی های کاچیران شامل چرخ خیاطی رز، چرخ خیاطی یاسمین، چرخ خیاطی نیولایف. لیست قیمت فروش چرخهای کاچیران در سال 1400

 

    برای دیدن قیمتهای جدید وارد لینک زیر شوید:    

 

 

قیمت چرخ خیاطی های کاچیران شامل چرخ خیاطی رز، چرخ خیاطی یاسمین، چرخ خیاطی نیولایف. لیست قیمت فروش چرخهای کاچیران در سال 1400

به شرح پیوست می باشد. این قیمتها، قیمت فروش چرخ خیاطی برای مصرف کننده نهایی در سال جدید است.

چرخ خیاطی های کاچیران در سه گروه : چرخ نیولایف که با برند قدیمی فاف نیز در بازار شناخته می شود، چرخ خیاطی یاسمین با تکنولوژی ژاپن و چرخ خیاطی رز با تکنولوژی سینگر تولید و به بازار ارائه می گردد.

این چرخ خیاطی ها بر اساس تکنولوژی خاص خود تفاوتهایی دارند که قبل از اقدام به خرید باید با نیاز مصرف کننده تطابق داشته باشد.

قیمت فروش چرخ خیاطی رز 210، چرخ رز 210 پلاس، چرخ خیاطی رز 220، چرخ رز 230،

قیمت فروش چرخ خیاطی یاسمین 392، چرخ یاسمین 393، چرخ خیاطی یاسمین 592، چرخ یاسمین 593، چرخ یاسمین 502، چرخ خیاطی یاسمین 501

قیمت فروش چرخ خیاطی نیولایف 1129، چرخ نیولایف 1139، چرخ نیولایف 1149، چرخ خیاطی نیولایف 4084

قیمت فروش چرخ خیاطی نیولایف 1129D، چرخ خیاطی نیولایف 1139D، چرخ خیاطی نیولایف 4084D، چرخ خیاطی نیولایف 6060D، چرخ خیاطی نیولایف 5000D

 

     برای دیدن قیمتهای جدید وارد لینک زیر شوید :    

لیست قیمت چرخ خیاطی های کاچیران در سال 1401

 

 

    برای دیدن قیمتهای جدید وارد لینک زیر شوید  :    

لیست قیمت چرخ خیاطی های کاچیران در سال 1401

 

لینکهای مرتبط:

انواع چرخ خیاطی های کاچیران 

فیلم آموزشی چرخ خیاطی 

 

 

نظرات