1399/02/22
دکمه های سرانگشتی یا اتومات پایین چرخ خیاطی نیولایف 4084, 6060 , 5000

هر نوع دوختی با یک حرف مشخص شده است که شما حرف و طرح دوخت را بر روی دکمه ها می بینید. دوخت مورد نظر را انتخاب و با فشار دکمه مربوطه آن را فعال نموده تا چرخ خیاطی دوخت مورد نظرتان را بدوزد.

شما قادر هستید که با فشار دادن همزمان دو یا چند دکمه اتومات پائین طرحهای زیبا داشته باشید. 
طول بخیه در ارتباط با دو خنتان می تواند در محدوده دوخت معمولی (۰ تا ۶) یا در محدوده استرچ قرار بگیرد. برخی از طرحهای ترکیبی که این چرخ قابلیت انجام آن را دارد برروی صفحه نمایش که در روی درپوش فوقانی چرخ قرار دارد نشان داده شده اند. جهت آزاد کردن دکمه های دیگر اتومات پائین ابتدا دکمه (B) را فشار داده و سپس دکمه های مورد نظرتان (جهت دوخت ترکیبی) را فعال نمائید. 
تذكر:دكمه (B) آزادکننده تمام دکمه های اتومات پائین می باشد. 

دکمه های سرانگشتی (اتومات پائین):
دکمه های A، B ، C ) برای دوخت جادکمه می باشند. 
دکمه (B): برای آزادساختن دکمه های دیگر نیز استفاده می شود که با فشار آن سوزن در وضعیت سمت چپ قرار میگیرد. 
دکمه (D):برای دوخت زیگزاگ به پهنای ۲ میلیمتر و نیز راسته دوزی هنگامیکه گردونه پهنای دوخت در وضعیت صفر قرار داده می شود. 
در حالتی که گردونه تنظیم طول بخیه در وضعیت استرچ قرار بگیرد. دوخت زیگزاگ استرچ به پهنای۲ میلیمتر یا راسته دوزی استرچ انجام میگیرد. 
دکمه (E): برای دوخت زیگزاگ به پهنای ۵ میلیمتر و نیز راسته دوزی هنگامیکه گردونه پهنای دوخت در وضعیت صفر قرار داده میشود. 
در حالتی که گردونه تنظیم طول بخیه در وضعیت استرچ قرار بگیرد، دوخت زیگزاگ استرچ به پهنای
 ۵ /3 میلیمتر با راسته دوزی استرچ انجام میگیرد. 
 دکمه (F): برای دوخت زیگزاگ به پهنای ۵ میلیمتر و نیز راسته دوزی هنگامیکه گردونه پهنای دوخت در وضعیت صفر قرار داده میشود. در حالتی که گردونه تنظیم طول بخیه در وضعیت استرچ قرار بگیرد. دوخت زیگزاگ استرچ به پهنای ۵ میلیمتر یا راسته دوزی استرچ انجام میگیرد. 
دکمه (G):برای دوخت راسته دوزی سوزن وسط
در حالتی که گردونه تنظیم طول بخیه در وضعیت استرچ قرار بگیرد، دوخت راسته دوزی استرچ انجام میگیرد. 
دکمه (H):برای دوخت پس دوزی (نامرئی
در حالتی که گردونه تنظیم طول بخیه در وضعیت استرچ قرار بگیرد. دوخت پولور انجام میگیرد. 
دکمه (I):برای دوخت یونانی پهن در حالتی که گردونه تنظیم طول بخیه در وضعیت استرچ قرار بگیرد. دوخت سردوزی بسته انجام می گیرد. 
دکمه (K):برای دوخت لبه صدفی
در حالتی که گردونه تنظیم طول بخیه در وضعیت استرچ قرار بگیرد. دوخت سردوزی باز انجام میگیرد. 
دکمه (L):برای دوخت کشباف تزئینی
در حالتی که گردونه تنظیم طول بخیه در وضعیت استرچ قرار بگیرد. دوخت پری انجام میگیرد. 
دکمه (M):برای دوخت سه مرحله کشدار
 در حالتی که گردونه تنظیم طول بخیه در وضعیت استری قرار بگیرد. دوخت کشدار لانه زنبوری انجام می گیرد. 


 

نظرات