1399/10/23
مسئولیت پذیری اجتماعی در قبال تولیدات صنعتی

شرکت کاچیران از بدو تأسیس این نکته، مهم یعنی درک مسئولیت پذیری اجتماعی در قبال کالایی که تولید کننده آن است، را از نظر دور نگاه نداشته است.

از آنجا که چرخ خیاطی یک کالای سرمایه ای می باشد که کاربر با تسلط بر آن می تواند محصولات متنوعی از جمله پوشاک و منسوجات پارچه ای و چرمی را تولید نماید، نیاز به آموزش استاندارد و فراگیر این محصول و لوازم جانبی آن پیوسته لازم و ملزوم تولید این محصول صنعتی می باشد.

شرکت کاچیران در این زمینه پیوسته ممارست زیادی به کار بسته، از جمله همکاری گسترده با پایگاه های آموزشی دولتی و غیرانتفاعی مانند دانشگاه های دوخت ، هنرستان ها و مدارس فنی و حرفه ای و کار و دانش و همچنین آموزشگاه های خیاطی در سراسر کشور.

همچنین این شرکت در زمینه استاندارد سازی استفاده از چرخ خیاطی دست به تولید فیلم های آموزشی فراوانی زده است از جمله فیلم های کاربری چرخ های خیاطی کاچیران ، فیلم و دفترچه استاندارد پایه های دوخت که برای اولین بار به مدون سازی روش ها و تکنیک های این صنعت استراتژیک کشور پرداخته است. تلاش های شرکت کاچیران در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی به همین جا ختم نگردیده و در بعد افزایش زیرساخت فنی ، حفظ  و نگهداری محصول و زنجیره کارگاه های خیاطی نیز در طول این سال ها دست به فعالیت های گسترده ای زده است و سرمایه گذاری های کلانی انجام داده است. تمام تلاش ما در طول این سالیان بر این امر استوار است که به مدد شبکه گسترده مخاطبین مان ، گامی در جهت گسترش صنعت وسیع و استراتژیک پوشاک برداریم و بدین وسیله برای تعداد کثیری از هموطنان نمان ارزش افزوده اقتصادی و حتی فرصت شغلی ایجاد نماییم.

همراهی مخاطبان ما در طول این سالیان مدید منجر به ایجاد زیرساخت های جدیدی توسط عزیزان دیگر در تولید صنعت چرخ خیاطی گردیده است، با این تلاش ها که بدون یاری همراهان دیرین ما هرگز میسر نمی گردید، ما امروز صادرات گسترده ای را به قلب صنعتی اروپا کشور آلمان و به اقصی نقاط جهان انجام می دهیم، آرزومندیم  روزی ایران عزیز ما بخش بزرگی  از صنعت ۷ میلیارد نفری پوشاک جهان را در اختیار داشته باشد.

نظرات