1400/02/08
شعارهای تبلیغاتی و لوگوی کاچیران در گذر زمان

شرکتها و برندهایی که قدمت چند ساله دارند، به مرور زمان و با توجه به نیاز مخاطبان و نیز بر حسب محصولات جدیدشان، شعارهای تبلیغاتی مناسب طراحی می کنند.

شرکتها و برندهایی که قدمت چند ساله دارند، به مرور زمان و با توجه به نیاز مخاطبان و نیز بر حسب محصولات جدیدشان، شعارهای تبلیغاتی مناسب طراحی می کنند. همچنین لوگو هر شرکت به منزله پرچم، معرف، و یا نماینده آن شرکت است که هویت آن و نوع فعالیت و فلسفه آن شرکت را هویدا می سازد.

شرکت کاچیران با حضور 40 ساله خود در صنعت و تولید، مخصولات متنوعی را در اختیار مخاطبان ایران و خارج از کشور قرار داده است. و بر این اساس شعار های تبلیغاتی کاچیران در گذر رمان تغییراتی داشته است.

همچنین با توجه یه سبک های طراحی و نسل های متفاوتی که مصرف کننده شرکت کاچیران بوده اند، لوگو شرکت کاچیران در گذر زمان دستخوش نغییراتی بوده است که به آنها می پردازیم.

نظرات