1400/08/09
آموزش دوخت جادکمه ساده و جادکمه برجسته با چرخ خیاطی

برای دوخت جادکمه با چرخ خیاطی بهتر است از پایه مخصوص جادکمه استفاده کنیم تا تمام جادکمه ها یک اندازه و یکدست باشند.

دقت کنید که این آموزش برای چرخ خیاطی های فاف و نیولایف می باشد.

جادکمه ساده:

پایه جادکمه را به جای پایه استاندارد وصل نمائید.با پایه مذکور می توان به طول 30 میلیمتر را دوخت .این طول با 6 شاخص که فاصله آنها نسبت به یکدیگر5 میلیمتر است درجه بندی شده است. هنگام دوختن جادکمه ، قطعه متحرک جادکمه (Q)در داخل قطعه کشوئی ودرامتداد فلش(R)حرکت می کند وبه این ترتیب طول جا دکمه مشخص می شود.

تذکر: برای دوختن جادکمه با طولهای بیشتر از 30 میلیمتر می توان از پایه دوخت شفاف(واضح) استفاده نمود.

ميزان كشش نخ سوزن : 2 الي 4 براساس نوع پارچه و نخ مي باشد .

 

طریقه دوخت جادکمه:                                                           

پایه جا دکمه دوزی را تا آخر جلو بکشید. نخ فوقانی را با قرار دادن دکمه تنظیم کشش نخ روی درجه 3 کمی شل نمائید وسپس دکمه طول بخیه را روی علامت جا دکمه قرار دهید.                                                            

1-دکمه (C)را فشار دهید واولین طرف جا دکمه را بدوزید.                            

2-دکمه (B) را فشار دهید ومحکم نگهدارید.4 تا 6  بخیه مطابق شکل روی پارچه بدوزید. درخاتمه کار سوزن را بالا نگهداریدوسپس دکمه (B) را آزاد کنید.                                                                                    

3-دکمه (A)رافشار دهید .لبه دوم جادکمه را در راستای بخیه اولی به طول آن بدوزید.             

4-دکمه (B) رافشار دهید ومحکم نگهدارید.4 تا 6 بخیه مطابق شکل روی پارچه بدوزید. درخاتمه کار سوزن را بالا نگهدارید و سپس دکمه ( B) را آزاد کنید.          

5 - چندین دوخت برای بستن جا دکمه بدوزید .پس از پایان کار پارچه را خارج کنید.نخ قیطان جادکمه را محکم بکشید واضافی آن را ببرید.

6- هنگامی که دوخت جادکمه خاتمه پیدا می کند زمان برش فرا می رسد بدین طریق که ابتدا پارچه را در قسمت جادکمه به طرف راست تاکنیدتا بین  دوردیف دوخت برآمدگی ایجاد شود سپس بشکاف را مطابق شکل 6 به ترتیبی که دسته آن متمایل به طرف شما باشد در دست گرفته بین دو ردیف دوخت را از بند پائین   برش دهید . ضمنا توجه نمائید که بخیه ها بریده نشوند(نشان قرمزرنگ روی تیغه راهنمای برش بایدبه طرف بالاباشد).                                                                         

قبل از دوخت جادکمه روی لباس ،توصیه می شود ابتدا آن را روی یک تکه پارچه به صورت نمونه بدوزید.

                                                          

نظرات