1400/08/17
برای دوخت پارچه های ضخیم، جیر و ... در چرخ نیولایف کارپیشبر بالا چگونه عمل می کند؟

در برخی مواقع برای دوخت چند لایه پارچه ضخیم، پارچه حرکت نمی کند و نخ زیر پارچه جمع می شود. کارپیش بر بالا (DFT) در چرخ خیاطی های نیولایف چقدر موثر است؟

کارپیش بر بالا (DFT)  : 
این دستگاه را محل ایده آلی برای تغذيه يكنواخت پارچه های ضخیم ونازک میباشد. با استفاده از این سیستم پارچه همزمان از بالا و پایین توسط شانه کار پیش بر بالائی و پائینی گرفته میشود. 
هنگام دوخت پارچه هاي نرم از قبیل پارچه های ابریشمی و ریون (ابریشم مصنو عی) شانه کار پیش بر دوتائی از جمع شدن و چروک افتادن آنها جلوگیری می نماید. 

 

نحوه استفاده از سیستم شانه کار پیش بر دوتائی (DFT)
مانند تصویر 1و ۲ انگشت نشانه را در محل مربوطه قرار داده و به سمت جلو فشار می دهیم تا شانه کار پیش بر بالا در محل خود قرار گیرد. 


نحوه خلاص کردن دستگاه کار پیش بر دوتائی (DFT):
همانند تصویر شماره 3 توسط دو انگشت خود طرفين اهرم را گرفته و اندکی آن را بسمت پائین کشیده و سپس به عقب هدایت نموده و به آرامی اهرم را رها کرده تا در جای خود قرار گیرد. 


تذكر1:
برای فعال کردن و خلاص نمودن شانه کار پیش بر بالائی مطابق تصاویر باید توجه داشت که میل پایه کفشک در وضعیت خلاص ( بالا ) قرار داشته باشد. 

تذكر 2:
این سیستم فقط در دوختهایی که در صفحات مربوطه با علامت دایره توپر (سياه) مشخص شده اند باید استفاده شود. 
 

سیستم شانه کارپیشبر بالا یا DFT در چرخ خیاطی های نیولایف نیولایف 6060D ، نیولایف 4084D ، 1139D، نیولایف 1129D ، نیولایف 5000D وجود دارد.

نظرات