1400/08/26
روش استفاده از سوزن نخکن اتوماتیک در چرخ خیاطی نیولایف

نخ کردن سوزن چرخ خیاطی به دلیل ظرافت آن، کاری سخت و دشوار است. چرخ هایی که مجهز به سوزن نخکن اتوماتیک است، نخکشی چرخ خیاطی را بسیار آسان می کند.

-در تصویر سوزن نخ كن (مدل D1139) را می بینید.

1.ابتدا با چرخاندن توپي ، سوزن را در بالاترين وضعيت خود قرار داده ، نخ را از قلاب (Q) عبور داده و همانجا نگهدارید. سپس سوزن نخ کن (110) را به طور کامل پائین بکشید.

2 . سوزن نخ کن را به طرف جلو ودر جهت سوراخ سوزن فشاردهید. تا قلاب از سوراخ سوزن بيرون بيايد .

3 . سپس نخ را از سمت پائین از قلاب (R) عبور دهید.

4 . سوزن نخ کن را همراه با نخ به طرف عقب بکشید.دراین حالت، نخ همراه سوزن نخ کن از سوراخ  بیرون می آید . نخ را به طور کامل از سوراخ سوزن به بیرون بکشید. با آزاد كردن اهرم ، سوزن نخ کن مجددا در بالا قرار خواهد گرفت .

نظرات