ویدئو

آموزش دوخت ماسک در خانهکاچیران -
17/فروردین/1399 16:43
آموزش دوخت ماسک در خانه

آموزش کار با پایه رفوکاچیران -
16/فروردین/1399 18:38
آموزش کار با پایه رفو

فیلم آموزش دوخت یقه با نوار کامل یا نواریکاچیران -
14/اسفند/1398 14:55
فیلم آموزش دوخت یقه با نوار کامل یا نواری

فیلم آموزش دوخت یقه پیراهنیکاچیران -
14/اسفند/1398 14:29
فیلم آموزش دوخت یقه پیراهنی

فیلم آموزش دوخت یقه ایستادهکاچیران -
12/اسفند/1398 11:27
فیلم آموزش دوخت یقه ایستاده

فیلم آموزش دوخت یقه تخت با چرخ خیاطیکاچیران -
12/اسفند/1398 10:15
فیلم آموزش دوخت یقه تخت با چرخ خیاطی

نحوه استفاده از پایه لب لول یا لب پیچکاچیران -
7/اسفند/1398 14:39
نحوه استفاده از پایه لب لول یا لب پیچ

آموزش کار با پایه پس دوزیکاچیران -
6/اسفند/1398 18:35
آموزش کار با پایه پس دوزی

آموزش استفاده از پایه زیپ دوزیکاچیران -
6/اسفند/1398 18:24
آموزش استفاده از پایه زیپ دوزی

چگونه چرخ خیاطی را روغنکاری کنیم؟کاچیران -
6/اسفند/1398 17:46
چگونه چرخ خیاطی را روغنکاری کنیم؟

هر آنچه که باید درباره دوخت جادکمه بدانیم (2)کاچیران -
28/بهمن/1398 19:27
هر آنچه که باید درباره دوخت جادکمه بدانیم (2)

هر آنچه که باید درباره دوخت جادکمه بدانیم (1)کاچیران -
28/بهمن/1398 19:18
هر آنچه که باید درباره دوخت جادکمه بدانیم (1)

تکنیکهای دوخت انواع پارچه مخمل و کشباف (2)کاچیران -
28/بهمن/1398 18:51
تکنیکهای دوخت انواع پارچه مخمل و کشباف (2)

تکنیکهای دوخت انواع پارچه مخمل و کشباف (1)کاچیران -
28/بهمن/1398 18:40
تکنیکهای دوخت انواع پارچه مخمل و کشباف (1)

استفاده از انواع کش در خیاطی (2)کاچیران -
28/بهمن/1398 18:27
استفاده از انواع کش در خیاطی (2)

استفاده از انواع کش در خیاطی (1)کاچیران -
28/بهمن/1398 18:15
استفاده از انواع کش در خیاطی (1)

ایجاد چین در پارچه توسط چرخ خیاطیکاچیران -
28/بهمن/1398 17:35
ایجاد چین در پارچه توسط چرخ خیاطی

آموزش دوخت جیب داخلی شلوار یا دامن و جیب ایتالیاییکاچیران -
14/بهمن/1398 14:41
آموزش دوخت جیب داخلی شلوار یا دامن و جیب ایتالیایی

آموزش دوخت جیب شکافی زیپ دارکاچیران -
14/بهمن/1398 14:16
آموزش دوخت جیب شکافی زیپ دار

آموزش دوخت جیب خارجی و جیب درز پهلوکاچیران -
14/بهمن/1398 14:8
آموزش دوخت جیب خارجی و جیب درز پهلو