ویدئو

کشش نخ ماکو-ماسوره را چگونه تنظیم کنیم؟کاچیران -
14/دی/1398 19:7
کشش نخ ماکو-ماسوره را چگونه تنظیم کنیم؟

روش صحیح نخ کشی در چرخ خیاطی رز الکترونیکی 2050 چگونه...کاچیران -
14/دی/1398 18:13
روش صحیح نخ کشی در چرخ خیاطی رز الکترونیکی 2050...

چگونه ماسوره چرخ خیاطی رز 2050 را پر کنیم؟کاچیران -
11/دی/1398 17:19
چگونه ماسوره چرخ خیاطی رز 2050 را پر کنیم؟

نحوه راه اندازی اولیه چرخ خیاطی رز الکترونیککاچیران -
11/دی/1398 16:56
نحوه راه اندازی اولیه چرخ خیاطی رز الکترونیک

معرفی بخش های مختلف چرخ خیاطی الکترونیکی رزکاچیران -
3/دی/1398 15:51
معرفی بخش های مختلف چرخ خیاطی الکترونیکی رز

کاچیران در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهرانکاچیران -
3/دی/1398 10:40
کاچیران در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران