ویدئو

آموزش نحوه آسترکشی لباس و کت (1)کاچیران -
27/فروردین/1399 11:40
آموزش نحوه آسترکشی لباس و کت (1)

آموزش کار با پایه قیطان دوزیکاچیران -
24/فروردین/1399 16:30
آموزش کار با پایه قیطان دوزی

آموزش کار با پایه نوار اریب دوزیکاچیران -
23/فروردین/1399 16:47
آموزش کار با پایه نوار اریب دوزی

آموزش کار با پایه سردوزیکاچیران -
20/فروردین/1399 14:15
آموزش کار با پایه سردوزی

آموزش دوخت ماسک در خانهکاچیران -
17/فروردین/1399 16:43
آموزش دوخت ماسک در خانه

آموزش کار با پایه رفوکاچیران -
16/فروردین/1399 18:38
آموزش کار با پایه رفو

فیلم آموزش دوخت یقه با نوار کامل یا نواریکاچیران -
14/اسفند/1398 14:55
فیلم آموزش دوخت یقه با نوار کامل یا نواری

فیلم آموزش دوخت یقه پیراهنیکاچیران -
14/اسفند/1398 14:29
فیلم آموزش دوخت یقه پیراهنی

فیلم آموزش دوخت یقه ایستادهکاچیران -
12/اسفند/1398 11:27
فیلم آموزش دوخت یقه ایستاده

فیلم آموزش دوخت یقه تخت با چرخ خیاطیکاچیران -
12/اسفند/1398 10:15
فیلم آموزش دوخت یقه تخت با چرخ خیاطی

نحوه استفاده از پایه لب لول یا لب پیچکاچیران -
7/اسفند/1398 14:39
نحوه استفاده از پایه لب لول یا لب پیچ

آموزش کار با پایه پس دوزیکاچیران -
6/اسفند/1398 18:35
آموزش کار با پایه پس دوزی

آموزش استفاده از پایه زیپ دوزیکاچیران -
6/اسفند/1398 18:24
آموزش استفاده از پایه زیپ دوزی

روغنکاری چرخ خیاطی نیولایف سری 3000کاچیران -
6/اسفند/1398 17:46
روغنکاری چرخ خیاطی نیولایف سری 3000

هر آنچه که باید درباره دوخت جادکمه بدانیم (2)کاچیران -
28/بهمن/1398 19:27
هر آنچه که باید درباره دوخت جادکمه بدانیم (2)

هر آنچه که باید درباره دوخت جادکمه بدانیم (1)کاچیران -
28/بهمن/1398 19:18
هر آنچه که باید درباره دوخت جادکمه بدانیم (1)

تکنیکهای دوخت انواع پارچه مخمل و کشباف (2)کاچیران -
28/بهمن/1398 18:51
تکنیکهای دوخت انواع پارچه مخمل و کشباف (2)

تکنیکهای دوخت انواع پارچه مخمل و کشباف (1)کاچیران -
28/بهمن/1398 18:40
تکنیکهای دوخت انواع پارچه مخمل و کشباف (1)

استفاده از انواع کش در خیاطی (2)کاچیران -
28/بهمن/1398 18:27
استفاده از انواع کش در خیاطی (2)

استفاده از انواع کش در خیاطی (1)کاچیران -
28/بهمن/1398 18:15
استفاده از انواع کش در خیاطی (1)

ایجاد چین در پارچه توسط چرخ خیاطیکاچیران -
28/بهمن/1398 17:35
ایجاد چین در پارچه توسط چرخ خیاطی