ویدئو

آموزش کار با پایه سردوزیکاچیران -
1399/01/20 18:15
آموزش کار با پایه سردوزی

آموزش دوخت ماسک در خانهکاچیران -
1399/01/17 20:43
آموزش دوخت ماسک در خانه

آموزش کار با پایه رفوکاچیران -
1399/01/16 22:38
آموزش کار با پایه رفو

فیلم آموزش دوخت یقه با نوار کامل یا نواریکاچیران -
1398/12/14 19:55
فیلم آموزش دوخت یقه با نوار کامل یا نواری

فیلم آموزش دوخت یقه پیراهنیکاچیران -
1398/12/14 19:29
فیلم آموزش دوخت یقه پیراهنی

فیلم آموزش دوخت یقه ایستادهکاچیران -
1398/12/12 16:27
فیلم آموزش دوخت یقه ایستاده

فیلم آموزش دوخت یقه تخت با چرخ خیاطیکاچیران -
1398/12/12 15:15
فیلم آموزش دوخت یقه تخت با چرخ خیاطی

نحوه استفاده از پایه لب لول یا لب پیچکاچیران -
1398/12/07 19:39
نحوه استفاده از پایه لب لول یا لب پیچ

آموزش کار با پایه پس دوزیکاچیران -
1398/12/06 23:35
آموزش کار با پایه پس دوزی

آموزش استفاده از پایه زیپ دوزیکاچیران -
1398/12/06 23:24
آموزش استفاده از پایه زیپ دوزی

روغنکاری چرخ خیاطی نیولایف سری 3000کاچیران -
1398/12/06 22:46
روغنکاری چرخ خیاطی نیولایف سری 3000

هر آنچه که باید درباره دوخت جادکمه بدانیم (2)کاچیران -
1398/11/29 0:27
هر آنچه که باید درباره دوخت جادکمه بدانیم (2)

هر آنچه که باید درباره دوخت جادکمه بدانیم (1)کاچیران -
1398/11/29 0:18
هر آنچه که باید درباره دوخت جادکمه بدانیم (1)

تکنیکهای دوخت انواع پارچه مخمل و کشباف (2)کاچیران -
1398/11/28 23:51
تکنیکهای دوخت انواع پارچه مخمل و کشباف (2)

تکنیکهای دوخت انواع پارچه مخمل و کشباف (1)کاچیران -
1398/11/28 23:40
تکنیکهای دوخت انواع پارچه مخمل و کشباف (1)

استفاده از انواع کش در خیاطی (2)کاچیران -
1398/11/28 23:27
استفاده از انواع کش در خیاطی (2)

استفاده از انواع کش در خیاطی (1)کاچیران -
1398/11/28 23:15
استفاده از انواع کش در خیاطی (1)

ایجاد چین در پارچه توسط چرخ خیاطیکاچیران -
1398/11/28 22:35
ایجاد چین در پارچه توسط چرخ خیاطی

آموزش دوخت جیب داخلی شلوار یا دامن و جیب ایتالیاییکاچیران -
1398/11/14 19:41
آموزش دوخت جیب داخلی شلوار یا دامن و جیب ایتالیایی

آموزش دوخت جیب شکافی زیپ دارکاچیران -
1398/11/14 19:16
آموزش دوخت جیب شکافی زیپ دار

آموزش دوخت جیب خارجی و جیب درز پهلوکاچیران -
1398/11/14 19:8
آموزش دوخت جیب خارجی و جیب درز پهلو