در این فیلمها می توانید آموزش بخشهای مختلف چرخ خیاطی نیولایف و نحوه کار کردن با آنها را خواهید دید.
در این فیلمها می توانید آموزش بخشهای مختلف چرخ خیاطی نیولایف و نحوه کار کردن با آنها را خواهید دید.
جعبه گشایی چرخ خیاطی نیولایف 1139Dکاچیران -
1401/03/21 14:5
جعبه گشایی چرخ خیاطی نیولایف 1139D

آموزش روغنکاری چرخ خیاطی نیولایف با اسپرس روغنکاچیران -
1399/03/07 18:48
آموزش روغنکاری چرخ خیاطی نیولایف با اسپرس روغن

چگونه با چرخ خیاطی طرح های گرد بدوزیم؟کاچیران -
1399/02/08 21:34
چگونه با چرخ خیاطی طرح های گرد بدوزیم؟

آموزش برطرف کردن مشکلات دوخت : جمع شدن نخ زیر پارچه،...کاچیران -
1399/02/01 18:51
آموزش برطرف کردن مشکلات دوخت : جمع شدن نخ زیر...

دوخت سه گانه، دوخت رفت و برگشتی یا استرچ در چرخ...کاچیران -
1399/02/01 16:29
دوخت سه گانه، دوخت رفت و برگشتی یا استرچ در...

آموزش دوخت زیگزاگ با چرخ خیاطی نیولایفکاچیران -
1399/02/01 16:20
آموزش دوخت زیگزاگ با چرخ خیاطی نیولایف

چگونه با چرخ خیاطی نیولایف، راسته دوزی کنیم.کاچیران -
1399/02/01 15:31
چگونه با چرخ خیاطی نیولایف، راسته دوزی کنیم.

چگونه چرخ خیاطی نیولایف را نخ کشی کنیم؟کاچیران -
1399/02/01 15:15
چگونه چرخ خیاطی نیولایف را نخ کشی کنیم؟

روغنکاری چرخ خیاطی نیولایف سری 3000کاچیران -
1398/12/06 22:46
روغنکاری چرخ خیاطی نیولایف سری 3000