در این فیلمها می توانید آموزش بخشهای مختلف چرخ خیاطی یاسمین و نحوه کار کردن با آنها را خواهید دید.
در این فیلمها می توانید آموزش بخشهای مختلف چرخ خیاطی یاسمین و نحوه کار کردن با آنها را خواهید دید.
برای شروع به کار با چرخ خیاطی یاسمین چه باید کرد؟کاچیران -
7/تیر/1400 15:53
برای شروع به کار با چرخ خیاطی یاسمین چه باید...

قسمت های خاص چرخ خیاطی یاسمین که شاید آنها را نشناسید.کاچیران -
2/تیر/1400 16:23
قسمت های خاص چرخ خیاطی یاسمین که شاید آنها را...

معرفی اجزای مهم چرخ خیاطی یاسمینکاچیران -
31/خرداد/1400 16:42
معرفی اجزای مهم چرخ خیاطی یاسمین

آموزش دوخت تزیینی با چرخ خیاطی یاسمینکاچیران -
16/مهر/1399 18:48
آموزش دوخت تزیینی با چرخ خیاطی یاسمین

چرا چرخ قفل می کند؟ چرا نخ زیر روی کار دیده...کاچیران -
7/خرداد/1399 14:16
چرا چرخ قفل می کند؟ چرا نخ زیر روی کار...

چرا در هنگام دوخت نخ زیر پارچه جمع می شود؟کاچیران -
7/خرداد/1399 13:21
چرا در هنگام دوخت نخ زیر پارچه جمع می شود؟

روش صحیح نخ کشی در چرخ خیاطی یاسمینکاچیران -
7/خرداد/1399 13:7
روش صحیح نخ کشی در چرخ خیاطی یاسمین

مراحل پر کردن ماسوره در چرخ های یاسمینکاچیران -
7/خرداد/1399 13:5
مراحل پر کردن ماسوره در چرخ های یاسمین