در این فیلمها می توانید آموزش بخشهای مختلف چرخ خیاطی یاسمین و نحوه کار کردن با آنها را خواهید دید.
در این فیلمها می توانید آموزش بخشهای مختلف چرخ خیاطی یاسمین و نحوه کار کردن با آنها را خواهید دید.
جعبه گشایی و بررسی اجمالی چرخ خیاطی یاسمین 593 پلاسکاچیران -
1401/03/08 17:11
جعبه گشایی و بررسی اجمالی چرخ خیاطی یاسمین 593 پلاس

برای شروع به کار با چرخ خیاطی یاسمین چه باید کرد؟کاچیران -
1400/04/07 19:53
برای شروع به کار با چرخ خیاطی یاسمین چه باید...

قسمت های خاص چرخ خیاطی یاسمین که شاید آنها را نشناسید.کاچیران -
1400/04/02 20:23
قسمت های خاص چرخ خیاطی یاسمین که شاید آنها را...

معرفی اجزای مهم چرخ خیاطی یاسمینکاچیران -
1400/03/31 20:42
معرفی اجزای مهم چرخ خیاطی یاسمین

آموزش دوخت تزیینی با چرخ خیاطی یاسمینکاچیران -
1399/07/16 22:48
آموزش دوخت تزیینی با چرخ خیاطی یاسمین

چرا چرخ قفل می کند؟ چرا نخ زیر روی کار دیده...کاچیران -
1399/03/07 18:16
چرا چرخ قفل می کند؟ چرا نخ زیر روی کار...

چرا در هنگام دوخت نخ زیر پارچه جمع می شود؟کاچیران -
1399/03/07 17:21
چرا در هنگام دوخت نخ زیر پارچه جمع می شود؟

روش صحیح نخ کشی در چرخ خیاطی یاسمینکاچیران -
1399/03/07 17:7
روش صحیح نخ کشی در چرخ خیاطی یاسمین

مراحل پر کردن ماسوره در چرخ های یاسمینکاچیران -
1399/03/07 17:5
مراحل پر کردن ماسوره در چرخ های یاسمین