در این فیلمها می توانید آموزش بخشهای مختلف چرخ خیاطی رز و نحوه کار کردن با آنها را خواهید دید.
در این فیلمها می توانید آموزش بخشهای مختلف چرخ خیاطی رز و نحوه کار کردن با آنها را خواهید دید.
جعبه گشایی چرخ خیاطی رز مدل 230 پلاسکاچیران -
1401/02/20 14:49
جعبه گشایی چرخ خیاطی رز مدل 230 پلاس

روش دوخت با چرخ خیاطی رز و پایه پس دوزیکاچیران -
1399/11/11 22:33
روش دوخت با چرخ خیاطی رز و پایه پس دوزی

با چرخ خیاطی رز چگونه جادکمه بدوزیم؟کاچیران -
1399/11/11 22:27
با چرخ خیاطی رز چگونه جادکمه بدوزیم؟

چگونه با چرخ خیاطی رز دوخت راسته، زیگزاگ و تزیینی انجام...کاچیران -
1399/11/11 22:25
چگونه با چرخ خیاطی رز دوخت راسته، زیگزاگ و تزیینی...

آموزش روش صحیح نخکشی چرخ خیاطی رزکاچیران -
1399/11/11 22:9
آموزش روش صحیح نخکشی چرخ خیاطی رز

روش صحیح جاگذاری ماکو ماسوره در چرخ خیاطی رزکاچیران -
1399/08/21 23:32
روش صحیح جاگذاری ماکو ماسوره در چرخ خیاطی رز

آموزش کار با پایه دکمه دوزیکاچیران -
1399/06/23 17:1
آموزش کار با پایه دکمه دوزی

آموزش پس دوزی با چرخ رزکاچیران -
1399/06/19 18:5
آموزش پس دوزی با چرخ رز

آموزش دوخت های تزیینی با چرخ رزکاچیران -
1399/06/19 15:40
آموزش دوخت های تزیینی با چرخ رز

آموزش دوخت تزیینی لانه زنبوری با چرخ رزکاچیران -
1399/06/04 21:45
آموزش دوخت تزیینی لانه زنبوری با چرخ رز

نحوه روغنکاری و تمیزکاری چرخ خیاطی رزکاچیران -
1399/06/03 15:38
نحوه روغنکاری و تمیزکاری چرخ خیاطی رز

آموزش دوخت جادکمه با چرخ خیاطی رزکاچیران -
1399/05/29 22:23
آموزش دوخت جادکمه با چرخ خیاطی رز

آموزش روش صحیح پر کردن ماسوره چرخ رزکاچیران -
1399/04/08 17:19
آموزش روش صحیح پر کردن ماسوره چرخ رز

آموزش تعویض سوزن در چرخ خیاطیکاچیران -
1399/04/01 17:56
آموزش تعویض سوزن در چرخ خیاطی

آموزش تعویض لامپ در چرخ خیاطی های رزکاچیران -
1399/03/31 15:39
آموزش تعویض لامپ در چرخ خیاطی های رز