در این فیلمها می توانید آموزش بخشهای مختلف چرخ خیاطی رز و نحوه کار کردن با آنها را خواهید دید.
در این فیلمها می توانید آموزش بخشهای مختلف چرخ خیاطی رز و نحوه کار کردن با آنها را خواهید دید.
روش دوخت با چرخ خیاطی رز و پایه پس دوزیکاچیران -
11/بهمن/1399 17:33
روش دوخت با چرخ خیاطی رز و پایه پس دوزی

با چرخ خیاطی رز چگونه جادکمه بدوزیم؟کاچیران -
11/بهمن/1399 17:27
با چرخ خیاطی رز چگونه جادکمه بدوزیم؟

چگونه با چرخ خیاطی رز دوخت راسته، زیگزاگ و تزیینی انجام...کاچیران -
11/بهمن/1399 17:25
چگونه با چرخ خیاطی رز دوخت راسته، زیگزاگ و تزیینی...

آموزش روش صحیح نخکشی چرخ خیاطی رزکاچیران -
11/بهمن/1399 17:9
آموزش روش صحیح نخکشی چرخ خیاطی رز

روش صحیح جاگذاری ماکو ماسوره در چرخ خیاطیکاچیران -
21/آبان/1399 18:32
روش صحیح جاگذاری ماکو ماسوره در چرخ خیاطی

آموزش کار با پایه دکمه دوزیکاچیران -
23/شهریور/1399 13:1
آموزش کار با پایه دکمه دوزی

آموزش دوخت تزیینی لانه زنبوری با چرخ رزکاچیران -
4/شهریور/1399 17:45
آموزش دوخت تزیینی لانه زنبوری با چرخ رز

نحوه روغنکاری و تمیزکاری چرخ خیاطی رزکاچیران -
3/شهریور/1399 11:38
نحوه روغنکاری و تمیزکاری چرخ خیاطی رز

آموزش روش صحیح پر کردن ماسوره چرخ رزکاچیران -
8/تیر/1399 13:19
آموزش روش صحیح پر کردن ماسوره چرخ رز

آموزش تعویض سوزن در چرخ خیاطیکاچیران -
1/تیر/1399 13:56
آموزش تعویض سوزن در چرخ خیاطی

آموزش تعویض لامپ در چرخ خیاطی های رزکاچیران -
31/خرداد/1399 11:39
آموزش تعویض لامپ در چرخ خیاطی های رز