در این فیلمها نحوه کار پایه های مختلف چرخ خیاطی و دیگر لوازم جانبی خیاطی را خواهیم دید.
در این فیلمها نحوه کار پایه های مختلف چرخ خیاطی و دیگر لوازم جانبی خیاطی را خواهیم دید.
معرفی انواع پایه های چرخ خیاطی و کاربرد آنها (قسمت دوم)کاچیران -
14/آذر/1400 17:15
معرفی انواع پایه های چرخ خیاطی و کاربرد آنها (قسمت...

معرفی انواع پایه های چرخ خیاطی و کاربرد آنها (قسمت اول)کاچیران -
10/آذر/1400 18:28
معرفی انواع پایه های چرخ خیاطی و کاربرد آنها (قسمت...

آموزش تنظیم ماکو و کشش نخ ماسورهکاچیران -
30/مهر/1399 16:8
آموزش تنظیم ماکو و کشش نخ ماسوره

آموزش کار با پایه سردوز و برشکاچیران -
28/مهر/1399 17:7
آموزش کار با پایه سردوز و برش

آموزش دوخت جادکمه با چرخ خیاطی رزکاچیران -
29/مرداد/1399 18:23
آموزش دوخت جادکمه با چرخ خیاطی رز

آموزش کار با پایه چین سوزنیکاچیران -
29/مرداد/1399 17:59
آموزش کار با پایه چین سوزنی

آموزش کار با پایه کوک شلکاچیران -
25/تیر/1399 18:15
آموزش کار با پایه کوک شل

آموزش کار با پایه رگه دوزیکاچیران -
15/تیر/1399 16:58
آموزش کار با پایه رگه دوزی

آموزش کار با پایه دکمه دوزیکاچیران -
19/خرداد/1399 14:54
آموزش کار با پایه دکمه دوزی

آموزش کار با پایه چشمه دوزیکاچیران -
19/خرداد/1399 14:28
آموزش کار با پایه چشمه دوزی

آموزش کار با پایه چین پلیسهکاچیران -
19/خرداد/1399 12:26
آموزش کار با پایه چین پلیسه

چگونه از پایه ضخیم دوزی برای دوخت چرم و یا چند...کاچیران -
8/اردیبهشت/1399 18:3
چگونه از پایه ضخیم دوزی برای دوخت چرم و یا...

آموزش دوخت و کار با پایه شکوفه زنیکاچیران -
8/اردیبهشت/1399 17:54
آموزش دوخت و کار با پایه شکوفه زنی

آموزش نحوه استفاده از پایه غلطک دارکاچیران -
8/اردیبهشت/1399 17:49
آموزش نحوه استفاده از پایه غلطک دار

روش استفاده از میله ابردوزی به عنوان خط کشکاچیران -
8/اردیبهشت/1399 17:40
روش استفاده از میله ابردوزی به عنوان خط کش

آموزش کار با پایه قیطان دوزیکاچیران -
24/فروردین/1399 16:30
آموزش کار با پایه قیطان دوزی

آموزش کار با پایه نوار اریب دوزیکاچیران -
23/فروردین/1399 16:47
آموزش کار با پایه نوار اریب دوزی

آموزش کار با پایه سردوزیکاچیران -
20/فروردین/1399 14:15
آموزش کار با پایه سردوزی

آموزش کار با پایه رفوکاچیران -
16/فروردین/1399 18:38
آموزش کار با پایه رفو

نحوه استفاده از پایه لب لول یا لب پیچکاچیران -
7/اسفند/1398 14:39
نحوه استفاده از پایه لب لول یا لب پیچ

آموزش کار با پایه پس دوزیکاچیران -
6/اسفند/1398 18:35
آموزش کار با پایه پس دوزی