در این فیلمها نحوه کار پایه های مختلف چرخ خیاطی و دیگر لوازم جانبی خیاطی را خواهیم دید.
در این فیلمها نحوه کار پایه های مختلف چرخ خیاطی و دیگر لوازم جانبی خیاطی را خواهیم دید.
معرفی انواع پایه های چرخ خیاطی و کاربرد آنها (قسمت دوم)کاچیران -
1400/09/14 22:15
معرفی انواع پایه های چرخ خیاطی و کاربرد آنها (قسمت...

معرفی انواع پایه های چرخ خیاطی و کاربرد آنها (قسمت اول)کاچیران -
1400/09/10 23:28
معرفی انواع پایه های چرخ خیاطی و کاربرد آنها (قسمت...

آموزش کار با پایه سردوز و برشکاچیران -
1399/07/28 21:7
آموزش کار با پایه سردوز و برش

آموزش کار با پایه چین سوزنیکاچیران -
1399/05/29 21:59
آموزش کار با پایه چین سوزنی

آموزش کار با پایه کوک شلکاچیران -
1399/04/25 22:15
آموزش کار با پایه کوک شل

آموزش کار با پایه رگه دوزیکاچیران -
1399/04/15 20:58
آموزش کار با پایه رگه دوزی

آموزش کار با پایه دکمه دوزیکاچیران -
1399/03/19 18:54
آموزش کار با پایه دکمه دوزی

آموزش کار با پایه چشمه دوزیکاچیران -
1399/03/19 18:28
آموزش کار با پایه چشمه دوزی

آموزش کار با پایه چین پلیسهکاچیران -
1399/03/19 16:26
آموزش کار با پایه چین پلیسه

چگونه از پایه ضخیم دوزی برای دوخت چرم و یا چند...کاچیران -
1399/02/08 22:3
چگونه از پایه ضخیم دوزی برای دوخت چرم و یا...

آموزش دوخت و کار با پایه شکوفه زنیکاچیران -
1399/02/08 21:54
آموزش دوخت و کار با پایه شکوفه زنی

آموزش نحوه استفاده از پایه غلطک دارکاچیران -
1399/02/08 21:49
آموزش نحوه استفاده از پایه غلطک دار

روش استفاده از میله ابردوزی به عنوان خط کشکاچیران -
1399/02/08 21:40
روش استفاده از میله ابردوزی به عنوان خط کش

آموزش کار با پایه قیطان دوزیکاچیران -
1399/01/24 20:30
آموزش کار با پایه قیطان دوزی

آموزش کار با پایه نوار اریب دوزیکاچیران -
1399/01/23 20:47
آموزش کار با پایه نوار اریب دوزی

آموزش کار با پایه سردوزیکاچیران -
1399/01/20 18:15
آموزش کار با پایه سردوزی

آموزش کار با پایه رفوکاچیران -
1399/01/16 22:38
آموزش کار با پایه رفو

نحوه استفاده از پایه لب لول یا لب پیچکاچیران -
1398/12/07 19:39
نحوه استفاده از پایه لب لول یا لب پیچ

آموزش کار با پایه پس دوزیکاچیران -
1398/12/06 23:35
آموزش کار با پایه پس دوزی

آموزش استفاده از پایه زیپ دوزیکاچیران -
1398/12/06 23:24
آموزش استفاده از پایه زیپ دوزی