در این فیلمها روش های مختلف دوخت، تکنیک ها، خلاقیت و خیاطی را خواهیم دید.
در این فیلمها روش های مختلف دوخت، تکنیک ها، خلاقیت و خیاطی را خواهیم دید.
آموزش نحوه آسترکشی لباس و کت (2)کاچیران -
27/فروردین/1399 14:47
آموزش نحوه آسترکشی لباس و کت (2)

آموزش نحوه آسترکشی لباس و کت (1)کاچیران -
27/فروردین/1399 11:40
آموزش نحوه آسترکشی لباس و کت (1)

آموزش دوخت ماسک در خانهکاچیران -
17/فروردین/1399 16:43
آموزش دوخت ماسک در خانه

فیلم آموزش دوخت یقه با نوار کامل یا نواریکاچیران -
14/اسفند/1398 14:55
فیلم آموزش دوخت یقه با نوار کامل یا نواری

فیلم آموزش دوخت یقه پیراهنیکاچیران -
14/اسفند/1398 14:29
فیلم آموزش دوخت یقه پیراهنی

فیلم آموزش دوخت یقه ایستادهکاچیران -
12/اسفند/1398 11:27
فیلم آموزش دوخت یقه ایستاده

فیلم آموزش دوخت یقه تخت با چرخ خیاطیکاچیران -
12/اسفند/1398 10:15
فیلم آموزش دوخت یقه تخت با چرخ خیاطی

هر آنچه که باید درباره دوخت جادکمه بدانیم (2)کاچیران -
28/بهمن/1398 19:27
هر آنچه که باید درباره دوخت جادکمه بدانیم (2)

هر آنچه که باید درباره دوخت جادکمه بدانیم (1)کاچیران -
28/بهمن/1398 19:18
هر آنچه که باید درباره دوخت جادکمه بدانیم (1)

تکنیکهای دوخت انواع پارچه مخمل و کشباف (2)کاچیران -
28/بهمن/1398 18:51
تکنیکهای دوخت انواع پارچه مخمل و کشباف (2)

تکنیکهای دوخت انواع پارچه مخمل و کشباف (1)کاچیران -
28/بهمن/1398 18:40
تکنیکهای دوخت انواع پارچه مخمل و کشباف (1)

استفاده از انواع کش در خیاطی (2)کاچیران -
28/بهمن/1398 18:27
استفاده از انواع کش در خیاطی (2)

استفاده از انواع کش در خیاطی (1)کاچیران -
28/بهمن/1398 18:15
استفاده از انواع کش در خیاطی (1)

ایجاد چین در پارچه توسط چرخ خیاطیکاچیران -
28/بهمن/1398 17:35
ایجاد چین در پارچه توسط چرخ خیاطی

آموزش دوخت جیب داخلی شلوار یا دامن و جیب ایتالیاییکاچیران -
14/بهمن/1398 14:41
آموزش دوخت جیب داخلی شلوار یا دامن و جیب ایتالیایی

آموزش دوخت جیب شکافی زیپ دارکاچیران -
14/بهمن/1398 14:16
آموزش دوخت جیب شکافی زیپ دار

آموزش دوخت جیب خارجی و جیب درز پهلوکاچیران -
14/بهمن/1398 14:8
آموزش دوخت جیب خارجی و جیب درز پهلو

آموزش دوخت کفش پارچه ای با شلوار جینکاچیران -
14/بهمن/1398 13:46
آموزش دوخت کفش پارچه ای با شلوار جین

آموزش نکات و تکنیک های دوخت شلوار زنانه زیپ از پهلوکاچیران -
14/بهمن/1398 13:15
آموزش نکات و تکنیک های دوخت شلوار زنانه زیپ از...

آموزش چند ترفند خیاطی برای پارچه های چرم مصنوعی و سُرکاچیران -
14/بهمن/1398 12:50
آموزش چند ترفند خیاطی برای پارچه های چرم مصنوعی و...