در این بخش فیلمها و اخبار شرکت کاچیران را می بینیم.
در این بخش فیلمها و اخبار شرکت کاچیران را می بینیم.
فیلم کارخانه کاچیران (کاچیران، نماد اصالت در صنعت)کاچیران -
15/دی/1400 16:58
فیلم کارخانه کاچیران (کاچیران، نماد اصالت در صنعت)

تیزر معرفی چرخ خیاطی زیگزاگ 2030کاچیران -
6/دی/1400 9:31
تیزر معرفی چرخ خیاطی زیگزاگ 2030

تیزر معرفی چرخ خیاطی رز الکترونیکی 2050کاچیران -
4/دی/1400 17:37
تیزر معرفی چرخ خیاطی رز الکترونیکی 2050

معرفی مهندسی کارخانه کاچیرانکاچیران -
19/مهر/1400 17:9
معرفی مهندسی کارخانه کاچیران

تیزر معرفی چرخ خیاطی گریتزنر در آلمان، تولید شرکت کاچیرانکاچیران -
10/مهر/1400 14:55
تیزر معرفی چرخ خیاطی گریتزنر در آلمان، تولید شرکت کاچیران

چرخ خیاطی کاچیران با نام تجاری گریتزنر در آلمانکاچیران -
28/شهریور/1400 17:54
چرخ خیاطی کاچیران با نام تجاری گریتزنر در آلمان

چرخ خیاطی چگونه کار می کند؟کاچیران -
19/آبان/1399 14:16
چرخ خیاطی چگونه کار می کند؟

کاچیران در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهرانکاچیران -
3/دی/1398 10:40
کاچیران در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران