در این فیلمها قسمت های مختلف چرخ خیاطی رز را می شناسیم و با نحوه کار و نگهداری با این چرخ ها آشنا می شویم.
در این فیلمها قسمت های مختلف چرخ خیاطی رز را می شناسیم و با نحوه کار و نگهداری با این چرخ ها آشنا می شویم.
آموزش پس دوزی با چرخ رزکاچیران -
19/شهریور/1399 14:5
آموزش پس دوزی با چرخ رز

آموزش دوخت های تزیینی با چرخ رزکاچیران -
19/شهریور/1399 11:40
آموزش دوخت های تزیینی با چرخ رز

استفاده از سوزن دوقلو و دوخت دو سوزنه در چرخ رز...کاچیران -
28/دی/1398 16:51
استفاده از سوزن دوقلو و دوخت دو سوزنه در چرخ...

اجرای دوخت توپر در چرخ الکترونیک رز 2050کاچیران -
28/دی/1398 16:0
اجرای دوخت توپر در چرخ الکترونیک رز 2050

آموزش دوخت زیگزاگ و تزیینی با چرخ خیاطی رز الکترونیکی 2050کاچیران -
15/دی/1398 14:13
آموزش دوخت زیگزاگ و تزیینی با چرخ خیاطی رز الکترونیکی...

آموزش دوخت راسته دوزی و معکوس با چرخ خیاطی رز الکترونیکی...کاچیران -
15/دی/1398 13:31
آموزش دوخت راسته دوزی و معکوس با چرخ خیاطی رز...

در چرخ خیاطی رز الکترونیکی 2050 مدل های دوخت و پهنا...کاچیران -
15/دی/1398 11:34
در چرخ خیاطی رز الکترونیکی 2050 مدل های دوخت و...

در چرخ خیاطی رز الکترونیکی 2050 چگونه نخ ماسوره را بالا...کاچیران -
15/دی/1398 10:33
در چرخ خیاطی رز الکترونیکی 2050 چگونه نخ ماسوره را...

کشش نخ ماکو-ماسوره را چگونه تنظیم کنیم؟کاچیران -
14/دی/1398 19:7
کشش نخ ماکو-ماسوره را چگونه تنظیم کنیم؟

روش صحیح نخ کشی در چرخ خیاطی رز الکترونیکی 2050 چگونه...کاچیران -
14/دی/1398 18:13
روش صحیح نخ کشی در چرخ خیاطی رز الکترونیکی 2050...

چگونه ماسوره چرخ خیاطی رز 2050 را پر کنیم؟کاچیران -
11/دی/1398 17:19
چگونه ماسوره چرخ خیاطی رز 2050 را پر کنیم؟

نحوه راه اندازی اولیه چرخ خیاطی رز الکترونیککاچیران -
11/دی/1398 16:56
نحوه راه اندازی اولیه چرخ خیاطی رز الکترونیک

معرفی بخش های مختلف چرخ خیاطی الکترونیکی رزکاچیران -
3/دی/1398 15:51
معرفی بخش های مختلف چرخ خیاطی الکترونیکی رز