در این فیلمها قسمت های مختلف چرخ خیاطی رز را می شناسیم و با نحوه کار و نگهداری با این چرخ ها آشنا می شویم.
در این فیلمها قسمت های مختلف چرخ خیاطی رز را می شناسیم و با نحوه کار و نگهداری با این چرخ ها آشنا می شویم.
آموزش تنظیم ماکو و کشش نخ ماسورهکاچیران -
1399/07/30 20:8
آموزش تنظیم ماکو و کشش نخ ماسوره

استفاده از سوزن دوقلو و دوخت دو سوزنه در چرخ رز...کاچیران -
1398/10/28 21:51
استفاده از سوزن دوقلو و دوخت دو سوزنه در چرخ...

اجرای دوخت توپر در چرخ الکترونیک رز 2050کاچیران -
1398/10/28 21:0
اجرای دوخت توپر در چرخ الکترونیک رز 2050

آموزش دوخت زیگزاگ و تزیینی با چرخ خیاطی رز الکترونیکی 2050کاچیران -
1398/10/15 19:13
آموزش دوخت زیگزاگ و تزیینی با چرخ خیاطی رز الکترونیکی...

آموزش دوخت راسته دوزی و معکوس با چرخ خیاطی رز الکترونیکی...کاچیران -
1398/10/15 18:31
آموزش دوخت راسته دوزی و معکوس با چرخ خیاطی رز...

در چرخ خیاطی رز الکترونیکی 2050 مدل های دوخت و پهنا...کاچیران -
1398/10/15 16:34
در چرخ خیاطی رز الکترونیکی 2050 مدل های دوخت و...

در چرخ خیاطی رز الکترونیکی 2050 چگونه نخ ماسوره را بالا...کاچیران -
1398/10/15 15:33
در چرخ خیاطی رز الکترونیکی 2050 چگونه نخ ماسوره را...

کشش نخ ماکو-ماسوره را چگونه تنظیم کنیم؟کاچیران -
1398/10/15 0:7
کشش نخ ماکو-ماسوره را چگونه تنظیم کنیم؟

روش صحیح نخ کشی در چرخ خیاطی رز الکترونیکی 2050 چگونه...کاچیران -
1398/10/14 23:13
روش صحیح نخ کشی در چرخ خیاطی رز الکترونیکی 2050...

چگونه ماسوره چرخ خیاطی رز 2050 را پر کنیم؟کاچیران -
1398/10/11 22:19
چگونه ماسوره چرخ خیاطی رز 2050 را پر کنیم؟

نحوه راه اندازی اولیه چرخ خیاطی رز الکترونیکیکاچیران -
1398/10/11 21:56
نحوه راه اندازی اولیه چرخ خیاطی رز الکترونیکی

معرفی بخش های مختلف چرخ خیاطی الکترونیکی رزکاچیران -
1398/10/03 20:51
معرفی بخش های مختلف چرخ خیاطی الکترونیکی رز