283
3/دی/1398

تیم تولید محتوای کاچیران


شرکت کاچیران امسال نیز با صلابت در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران که از تاریخ 28 آبان تا 1 آذر ماه سال 1398 در مرکز نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد، با عنوان « کاچیران، نماد اصالت در تولید» حضور پیدا کرد.

شرکت کاچیران امسال نیز با صلابت در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران که از تاریخ 28 آبان تا 1 آذر ماه سال 1398 در مرکز نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد، با عنوان « کاچیران، نماد اصالت در تولید» حضور پیدا کرد.

نظرات