2229
15/دی/1398

تیم تولید محتوای کاچیران


در این فیلم می بینیم که چگونه با چرخ خیاطی رز الکترونیکی، دوخت زیگزاگ را انتخاب کنیم و بدوزیم.

دوخت زیگزاگ یا دوخت های تزیینی در چرخ خیاطی رز 2050

دوخت زیگزاگ یا دوخت تزیینی مورد نظر را انتخاب کنید.
 1. دکمه فلش را فشار دهید تا دوخت 03 انتخاب شود.

2. تنظیم پهنای دوخت
الف)    دکمه mode را برای تنظیم پهنای دوخت فشار دهید.

ب)     دکمه فلش بالا یا پایین را فشار دهید تا پهنای مناسب دوخت تنظیم شود.

 

طرز دوخت زیگزاگ با چرخ رز 2050
 
1.    پایه استاندارد را به تکه پایه چرخ خیاطی متصل نمایید.
2.    دو تکه یا دو قسمت پارچه را بر روی هم و زیر پایه دوخت استاندارد قرار داده و اهرم میل‌پایه را در موقعیت پایین قرار دهید.
3.    شماره دوخت مورد نظر خود را انتخاب نموده و در صورت نیاز طول یا پهنای دوخت را تنظیم نمایید.
4.    شروع به دوخت نمایید.
 

نکتة‌ کلیدی
 
به علت وجود انواع گوناگون نخ، پارچه، طرح‌های دوخت و سرعت مختلف دوخت، مشاهدة جزیی نخ بالا در قسمت پشت پارچه مجاز می‌باشد (اندکی از نخ بالا به زیر بریزد). لیکن نخ ماسوره به‌هیچ‌وجه نباید در روی پارچه مشاهده شود. چنانچه نخ ماسوره در قسمت روی پارچه دیده شود یا اینکه پارچه چین خورده باشد، کشش نخ بالا را توسط گردونة تنظیم کشش نخ، کم کنید.
 


توجه: هنگامی که پهنای دوخت در حداکثر مقدار (رقم 5) باشد چراغ سبز روشن می‌شود (این حالت پیش‌فرض چرخ خیاطی است). زمانی که پهنای دوخت را از حالت پیش‌فرض تغییر می‌دهیم، چراغ قرمز روشن می‌شود).


2. تنظیم طول دوخت
گردونه طول دوخت را بچرخانید تا طول دوخت مناسب تنظیم شود.


1.    بعد از تنظیم پهنای دوخت، توپی را دو سه بار به سمت خود بچرخانید و از عدم برخورد سوزن با پایة دوخت مطمئن شوید. در صورت تماس سوزن با پایة دوخت، سوزن خم می‌شود یا می‌شکند.
2.    چنانچه دوخت‌ها باهم دوخته شوند، قبل از ادامة دوخت، طول دوخت را افزایش دهید. در غیر این صورت سوزن یا خم می‌شود یا می‌شکند.
 
شروع به دوخت با چرخ رز 2050
1. دکمه بالا و پایین‌بر سوزن را یک یا دو بار فشار داده و از خارج شدن و بالا رفتن سوزن از شیار صفحه دوخت مطمئن شوید.

2. اهرم بالابر میل‌پایه را بالا بیاورید.


3. پارچه را زیر پایه قرار داده و نخ بالا و نخ ماسوره را به سمت عقب چرخ زیر پایه قرار دهید به طوری که طول آنها 15 سانتیمتر شود. سپس پایه را پایین بیاورید.

4. تقریباً 6 تا 8 مرتبه دکمة وضعیت سوزن را برای ثابت کردن پارچه فشار دهید.


توجه: دکمه را به‌سرعت فشار ندهید، چون موجب ایجاد صدای هشدار از طرف چرخ می‌شود.

5. پدال پایی را فشار دهید و شروع به دوخت نمایید.

6. موقعی که کارتان تمام شد پای خود را از روی پدال پایی بردارید. دوخت چرخ هم متوقف می‌شود.

7. پایه را بالا بیاورید و پارچه و نخ را حدوداً 15 سانتیمتر به طرف عقب بکشید. سپس نخ را با کاتر از عقب به جلو ببُرید.

8.    کار انجام‌شده را به‌دقت نگاه کنید و وضعیت‌های نخ بالایی و نخ ماسوره بر روی آن را کنترل کنید. چنانچه نخ ماسوره بر روی قسمت بالایی پارچه ظاهر شده باشد بایستی کشش نخ بالایی را تنظیم کنید.
 

نظرات