3048
1399/10/24

تیم تولید محتوای کاچیران


این پیچ گوشتی مثلثی یا اِل شکل، دارای دو سر کوچک و بزرگ برای استفاده در چرخ خیاطی می باشد.

در چرخ خیاطی برای بازکردن پیچ تکه پایه، پیچ ها صفحه دوخت و همچنین شل و سفت کردن پیچ روی ماکو به پیچ گوشتی نیاز داریم.

پیچ گوشتی مثلثی یا اِل شکل که در کارتن چرخ خیاطی قرار دارد، جز لوازم جانبی چرخ خیاطی است که بسیار پر کاربرد است. این پیچ گوشتی دو سر دارد. یک سر که کمی پهن تر است و برای باز کردن پیچ های صفحه دوخت و تکه پایه استفاده می شود. همچنین اگر برای تنظیم کشش نخ ماسوره نیاز داریم که پیچ روی ماکو را کمی شل یا سفت کنیم. در این حالت از سر باریک پیچ گوشتی استفاده می شود. 

این وسیله بسیار کاربردی و پر مصرف است.

نظرات