5219
1399/11/13

تیم تولید محتوای کاچیران


چرا باید چرخ خیاطی را روغنکاری کرد و چه زمانی برای روغنکاری چرخ مناسب است؟

چرخ خیاطی شامل قطعاتی است که مداوم کنار هم حرکت می کنند و دوخت را ایجاد می کنند. برخی از قسمت ها و قطعات که با نخ در ارتباط هستند به مرور زمان با ایجاد پرز و یا قطعات نخ ممکن است طبق روال کار نکنند و برای دوخت مشکل ایجاد شود.

و یا قطعات روان کنار هم حرکت نکنند و چرخ با سر و صدا کار کند.

ازین رو روغنکاری چرخ خیاطی الزامی و مهم است.

این فیلم آموزشی برای چرخ خیاطی های الیزابت 210، 310، 410، 420، 510 و نیز چرخ خیاطی های برونیکا 105، 205، 305 و چرخ خیاطی های ویتارا، نرگس و هوگارو کاربرد دارد.

نظرات