3563
13/بهمن/1399

تیم تولید محتوای کاچیران


تمیزکردن چرخ خیاطی از پرز و تکه های کوچک نخ چقدر اهمیت دارد و چه مشکلاتی برای دوخت ایجاد می کند؟

تمیزکردن چرخ خیاطی از پرز و تکه های کوچک نخ چقدر اهمیت دارد و چه مشکلاتی برای دوخت ایجاد می کند؟

نظرات