6585
1400/01/18

تیم تولید محتوای کاچیران


معمولا پایه سردوزی برای دوخت لبه پارچه به جهت جلوگیری از ریش شدن آن استفاده می شود. ولی از این پایه برای دوخت تور و اتصال دو پارچه نیز می توان استفاده کرد.

پایه سردوزی به شکلی طراحی شده که در قسمت میانی آن یک زبانه وجود دارد. این زبانه برای تنظیم لبه پارچه و پیشگیری از جابجا شدن آن در هنگام دوخت طراحی شده تا دوختی یکنواخت و تمیز ایجاد شود.

برای استفاده از پایه سردوزی باید از دوخت زیگزاگ با عرض دوخت بالا استفاده کرد. سوزن درسمت راست و چپ زبانه حرکت می کند و دوخت می زند.

برای دوخت سردوزی لبه پارچه را باید در کناره لبه تیغه تنظیم کرد و سپس با دوخت زیگزاگ تقریبا فشرده شروع به دوخت با چرخ خیاطی کرد. اغلب چرخ خیاطی های خانگی دوخت زیگزاگ را اجرا می کنند.

روش دیگر اتصال دو لبه پارچه با دوخت زیگزاگ به یکدیگر است. در این روش باید یک پارچه در سمت راست زبانه و پارچه دیگر در سمت چپ قرار گیرد. سپس دوخت زیگزاگ این دو پارچه را به یکدیگر متصل می کند.

برخی موارد برای لبه آستین، دامن، رومیزی و ... قصد داریم که تور به لبه پارچه بدوزیم. در این حالت نیز می توان از پایه سردوزی استفاده کرد.

پایه سردوزی در اغلب چرخ خیاطی های کاچیران، ژانومه، برادر، سینگر، برنینا، الیزابت و ... قابل نصب و استفاده است.

نظرات