1134
2/تیر/1400

تیم تولید محتوای کاچیران


برای گلدوزی با چرخ خیاطی مشکل دارید، برای رفو کاری با چرخ یاسمین، برای دوخت آستین یا پایین شلوار و ...، حتما این ویدیو را ببینید.

چرخ خیاطی یاسمین شامل قسمت های مهمی است که برای گلدوزی، دوخت پایین شلوار یا لبه آستین و ... مورد استفاده قرار می گیرد و کار را آسان می کند. 

برای گلدوزی با چرخ خیاطی یاسمین، یکی از نکات مهم امکان حرکت دادن پارچه در کارگاه با دست آزاد است. تا بتوان طرح مورد نظر را با چرخ خیاطی گلدوزی نمود. معمولا برای گلدوزی توپر و یا دوردوزی، مطلسه دوزی و لحاف دوزی که بدون پایه و یا با پایه رفو نیز انجام می شود. 

در حالت عادی پارچه توسط دندانه ها یا کارپیشبر به سمت عقب هدایت می شود. اگر کارپیشبر در هنگام گلدوزی با چرخ فعال باشد، امکان حرکت دادن پارچه با دست آزاد را میسر نمی کند و گلدوزی انجام نمی شود.

پس باید آنها را پایین داده و غیر فعال کنیم. برای این منظور باید درب محفظه ماکو را باز کنیم تا به اهرم مورد نظر دسترسی داشته باشیم. سپس اهرم را به سمت راست هدایت کنیم تا شانه کارپیشبر غیر فعال شود.

 

یکی دیگر از قابلیت های بسیار کاربردی برای دوخت های حلقوی مانند دوخت پایین شلوار یا لب آستین است که به دلیل تنگ بودن کار دشوار می شود. برای دوخت این قسمت های لباس چرخ خیاطی های بازو آزاد یاسمین مانند : یاسمین 395، یاسمین 502 و یاسمین 592 کاربردی هستند. که می بایست جعبه ابزار را از قسمت جلوی چرخ خارج نموده و چرخ را به حالت بازو آزاد در آورد. سپس می توان قسمت حلقوی لباس را دور بازو قرار داده و به راحتی دوخت زد. 

نظرات