5071
1400/05/04

تیم تولید محتوای کاچیران


دوخت این شومیز بسیار ساده و سریع است. طرح آن بصورت کلوش مباشد در نتیجه برای سایزهای مختلف افراد قابل استفاده است.

برای دوخت شومیز کلوش بدون الگو به یک متر و نیم پارچه نیاز داریم. بهتر است از پارچه های ریزش دار مانند حریر، ژرژت، نخی و ... استفاده شود تا شومیز زیباتر باشد. برای الگوکشی و برش از فرم منحنی دایره استفاده می کنیم. درنتیجه باید پارچه 2 بار تا شده و 4لا شود. سپس با خطکش بلند یا متر دو منحنی به صورت شعاع دایره رسم می کنیم. و بعد برش می زنیم.

نظرات