1145
1400/06/01

تیم تولید محتوای کاچیران


چگونه تور بین دو پارچه بدوزیم یا نوار چین دار پارچه، به نحوی که لب پارچه و زاپاس دیده نشود و پشت کار تمیز باشد؟

اگر می خواهید از یک تور چند سانتی برای تزیین لباس استفاده کنید، معمولا آن را بین دو پارچه می دوزیم. در این حالت پشت پارچه زاپاس و اضافه پارچه دیده خواهد شد. برای داشتن دوخت حرفه ای نه تنها روی کار ، بلکه پشت پارچه و دوخت هم باید بسیار تمیز و بی نقص باشد.

در روشی که در این فیلم به شما آموزش می دهیم، تور را روی پارچه برش نخورده دوخت می زنیم. سپس از پشت تور، بین دو دوخت را برش می زنیم. زاپاس را دو تا زده، و آن را چرخ می کنیم.

در آموزش دیگر روش دوخت نوار پهنی از پارچه حریر یا ریزش دار را روی پارچه می بینیم. اگر بخواهیم پارچه در پایین چین بخورد، نیاز نیست آن را بزرگتر برش بزنیم. اگر این تکه پارچه بصورت حلقه ای باشد و در هنگام دوخت حالت کلوش پیدا کرده و چین ریز و زیبایی پیدا خواهد کرد.

در روشی که در این فیلم آموزش می دهیم، با دوخت روی پارچه و سپس تا زدن و دوخت دوباره، لبه پارچه و زاپاس همگی مخفی شده و نتیجه کار بسیاز زیبا و شکیل می شود.

نظرات