1432
1400/06/01

تیم تولید محتوای کاچیران


چرا همیشه برای دوخت گرد و منحنی با مشکل مواجه می شویم و دوخت از مسیر خود منحرف می شود؟

دوخت گرد و منحنی همیشه دشوار بوده و معمولا دوخت از مسیر خود منحرف می شود و نتیجه کار تمیز و دقیق نخواهد بود. در صورتیکه جلوه یک دوخت زیبا و حرفه ای، دقت در طرح و مسیر دوخت می باشد.

در این فیلم آموزشی دو تکنیک و ترفند برای دوخت دایره و لبه منحنی می بینیم. برای دوخت دایره کامل یک روش، استفاده از سوزن گرددوزی بر روی سطح چرخ است. این روش در چرخ های سری نیولایف کاچیران که دارای سه سوراخ بر سطح بدنه هستند، به راحتی امکان پذیر است. ولی اگر چرخ شما مجهز به این سیستم نباشد میتوانید با استفاده از یک شی گرد مانند چسب نواری برای دوخت استفاده کنید.

آموزش دیگر در رابطه با دوخت نوار اریب دور یقه گرد است. در این روش بهتر است نوار اریب پارچه نازی و دو سانتی باشد. زیرا آن را یک بار به لبه پارچه می دوزیم. سپس برمیگردانیم و یک بار دیگر از پشت دوخت می زنیم.

نظرات